บทบาทและผลงานในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา นายสุระ เกนทะนะศิล ศิษย์เก่าเกียรติยศ 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2555

บทบาทและผลงานในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  นายสุระ เกนทะนะศิล  ศิษย์เก่าเกียรติยศ 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2555
ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดโทรทัศน์ และศูนย์สื่อมวลชน (International Broadcasting Center) งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2549
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ปัจจุบันรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
(http://www.kmitlalumni.com/alumni/86)

 GoogleTranslate to Japanese

 

ข่าวจาก : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 6771