1.โรงเรียน / 4

 
รหัส ชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
40107279 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40106871 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107000 โรงเรียนบ้านป่าปอ หมู่ที่ 1 บ้านป่าปอ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107012 โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น หมู่ที่ 6 บ้านหนองข่าลิ้น ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107140 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 5 บ้านเสือเฒ่า ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107176 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย หมู่ที่ 3 บ้านหนองดู่ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107206 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 7 บ้านหนองตับเต่า ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107188 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย หมู่ที่ 4 บ้านดอนเปือย ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107127 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน หมู่ที่ 8 บ้านสร้างเอี่ยน ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40106974 โรงเรียนบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งมน ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107322 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม หมู่ที่ 4 บ้านโนนละม่อม ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107024 โรงเรียนบ้านเป้า หมู่ที่ 3 บ้านเป้า ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107231 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง หมู่ที่ 1 บ้านหนองผือ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40106883 โรงเรียนบ้านเกิ้ง หมู่ที่ 4 บ้านเกิ้ง ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร.(043) 272891 โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40106834 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ หมู่ที่ 22 ถนนมิตรภาพ บ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร.(043) 273633 โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107050 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ หมู่ที่ 20 ถนนแสงทอง บ้านคุ้มแสงทอง ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร.(043) 273158 โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40106901 โรงเรียนบ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 บ้านขามเรียน ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40106937 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 บ้านชีกกค้อ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40106950 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านดู่ใหญ่ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107073 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพีย ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107085 โรงเรียนบ้านละว้า หมู่ที่ 5 บ้านละว้า ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107218 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107243 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองร้านหญ้า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107292 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาวัว ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40106858 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง หมู่ที่ 3 บ้านแคนใต้ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40106986 โรงเรียนบ้านนาโน หมู่ที่ 7 บ้านนาโน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 4110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107190 โรงเรียนบ้านหนองตอกเกี้ย หมู่ที่ 6 บ้านหนองตอกเกี้ย ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107220 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40106822 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107334 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ หมู่ที่ 14 ถนนแจ้งสนิท บ้านหลัก กม.14 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร.(043) 273112 โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107036 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง หมู่ที่ 2 บ้านผักหวาน ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107115 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง หมู่ที่ 1 บ้านสร้างแป้น ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40106860 โรงเรียนบ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10 ถนนบ้านลาน บ้านกุดเชือก ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40106895 โรงเรียนบ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 บ้านขามป้อม ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40107097 โรงเรียนบ้านลาน หมู่ที่ 6 บ้านลาน ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103183 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103055 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร หมู่ที่ 8 บ้านโคกงาม ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103160 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103213 โรงเรียนบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 บ้านโนนค้อ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103122 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103298 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 หมู่ที่ 1 บ้านสร้างแก้ว ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103286 โรงเรียนบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านหินตั้ง ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103365 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านหินฮาวฯ ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103341 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหว้า ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103092 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร.(043) 377450 โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103201 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านนาฝายนาโพธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103225 โรงเรียนบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 บ้านบะยาว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103250 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ หมู่ที่ 4 ถนนมะลิวัลย์ บ้านดอนดู่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103080 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง หมู่ที่ 9 ถนนมะลิวัลย์ บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร.(043) 269080 โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
40103146 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 บ้านแก่นเท่า ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทร. โทรสาร
ขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Page 12 of 27: <<Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next>>