IMAGES SHOW

กำหนดการพิธีไหว้ครู

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบัน

143/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 14 มิถุนายน 2554 เวลา : 16:39:46  << ย้อนกลับ