IMAGES SHOW

มหกรรมกู้มหาอุทกภัย “ปันน้ำใจ ช่วยชาติ” 26 พย.นี้

  งานมหกรรมกู้มหาอุทกภัย “ปันน้ำใจ ช่วยชาติ”
วันเสาร์ ที่26 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.00-21.00 น.

โดยความร่วมมือจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กองทัพบก
และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญของชาติในการช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนชาวไทย รวมถึงเป็นที่พึ่งของสังคม
และในขณะนี้สถานการณ์วิกฤติมหาอุทกภัย
เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงได้มีมติให้มีการจัดงาน
มหกรรมกู้มหาอุทกภัย “ปันน้ำใจ ช่วยชาติ”
เพื่อฟื้นฟูจิตใจให้กับผู้ประสบวิกฤติมหาอุทกภัย
ในพื้นที่เขตลาดกระบัง และใกล้เคียง
โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรีและนายกสถาบัน เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมงาน
1.พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1
2.พลตรี ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองแม่ทัพภาคที่ 1
3.พลตรี ทวีชัย กฤษิชีวิน ผบ. มทบ.11
4.พันเอก ชนมากรณ์ ภิบาลชนม์ ผบ. พัน ร. มทบ.11
5.นายสมชัย สวัสดิผล รักษาการผู้อำนวยการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6.ผอ.ปทิตตา วาตวงษ์ ผอ.นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
7.คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน
1.กิจกรรมบนเวทีจากวงดุริยางค์กองทัพบก
และศิลปินมากมาย
2.การเปิดบูทต่างๆ อาทิบูทจากสำนักพระราชวัง ,
กองทัพบก,การเปิดรับสมัครงานจากบริษัทต่างๆ
และหน่วยแพทย์ รวมทั้งการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็นและการแจกจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
มามอบให้กับผู้ประสบภัย และผู้ร่วมงาน


014/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา : 09:47:44  << ย้อนกลับ