IMAGES SHOW

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี 2560 (กลุ่มที่ 1)และ (กลุ่มที่ 2)

097/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์


ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ 2 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 15:02:51  << ย้อนกลับ