IMAGES SHOW

พระจอมเกล้าลาดกระบังรวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ชุมนุมอาสากู้ภัย สจล.หน่วยกู้ภัยปะทิว
ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยการนำน้ำดื่มชุมโคไปแจกจ่าย
ให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ.ทุ่งสง
และ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของจากบุคลากร
และประชาชนทั่วไป

และในวันที่ 13-14 มกราคม นี้ สจล.ชุมพร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.กรุงเทพ
จะผนึกกำลังลงช่วยชาวบ้าน เพื่อทำความสะอาด และร่วมฟื้นฟูวัด โรงเรียน หลังน้ำลด
ในวันที่ 13 มกราคม ณ อ.หลังสวน และวันที่ 14 มกราคม ที่ อ.บางสะพาน

จิตอาสาท่านใดต้องการลงพื้นที่เพื่อร่วมฟื้นฟูช่วยในกิจกรรมครั้งนี้ติดต่อได้ที่
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์นะคะ

051/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 11 มกราคม 2560 เวลา : 14:54:02  << ย้อนกลับ