IMAGES SHOW

ขอเชิญร่วมสัมมนา K-RIS บ้านแห่งนวัตกรรม สจล.

  ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ WK-RIS บ้านแห่งนวัตกรรม สจล.” ภายใต้กิจกรรมสร้างความรู้และการเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการไทย ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐและเอกชนเชิงรุก สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. คุณอารีรัตน์ อุ่นคำ โทร. 0 -2329-8212 มือถือ 094-497-898
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/KRIS.KMITL/
งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

084/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 15:11:21  << ย้อนกลับ