IMAGES SHOW

ข่าวการศึกษา

ค้นหาคำว่า :
ข่าวการศึกษา ทั้งหมด : 218 ข่าว จำนวน : 11 หน้า แสดงหน้าที่ : 1
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] next >

นักศึกษาวิศวลาดกระบัง กวาดรางวัลจาก TESA Top Gun 2017 - อ่าน (47) new
นศ.วิศวลาดกระบัง กวาดรางวัลจากการแข่งขันกีฬา “ยูยิตสู” - อ่าน (214)
พระจอมเกล้าลาดกระบัง ทะยานเข้าสู่โผ THE ติด TOP 5 มหาวิทยาลัยไทย - อ่าน (448)
รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จาก สกอ. - อ่าน (623)
ศ.ดร.โมไนย ได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม จาก TTSF - อ่าน (577)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน (1503)
ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม - อ่าน (694)
บ้านพักตากอากาศสไตล์ กะทิ ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม - อ่าน (717)
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศสื่อการสอน โครงการ Teaching Academy Award 2017 - อ่าน (750)
ดร.เมทินี ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 6 ผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุมรางวัลโนเบล - อ่าน (748)
เปิดรับโครงการ ป.ตรี ก้าวหน้าคณะไอทีลาดกระบัง - อ่าน (760)
สจล. คว้า 6 รางวัล งานประกวดสื่อ Infographic และ Motion Graphic "วิจัยแปลงร่าง 2" จัดโดย สกว. - อ่าน (927)
คณะไอทีลาดกระบังเปิดรับเข้า ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ - อ่าน (1085)
คณะการบริหารและจัดการ เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ - อ่าน (1212)
ศ.ดร.โมไนย ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559 - อ่าน (1165)
เด็กช่างเฮ ! ลาดกระบังเปิดรับปริญญาตรีต่อเนื่อง วิศวโยธา และระบบอุตสาหกรรมการเกษตร - อ่าน (1241)
วิศวลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี - อ่าน (1379)
ส่วนกิจการนักศึกษา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการคืนเงินค่าทดสอบTOEIC ให้นักศึกษาทราบ - อ่าน (1492)
วิศว เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี - อ่าน (1185)
เตรียมตัวให้พร้อม...เจอกันในงาน Grand Opening International Engineering Programs KMITL - อ่าน (1590)