IMAGES SHOW
CAT2
วิศวกรรมเกษตรกวาดรางวัลจาก การประชุมวศ.เกษตรแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อเข้าหอพัก รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นศ.วิศวลาดกระบังคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬา “ยูยิตสู”
นศ.วิศวคอมได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Network Security 2017
เปิดรับสมัครทุนทำชื่อเสียงให้สถาบันปี 60
นักศึกษาวิศวลาดกระบัง กวาดรางวัลจาก TESA Top Gun 2017
นศ.วิศวลาดกระบัง กวาดรางวัลจากการแข่งขันกีฬา “ยูยิตสู”
พระจอมเกล้าลาดกระบัง ทะยานเข้าสู่โผ THE ติด TOP 5 มหาวิทยาลัยไทย
รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จาก สกอ.
ศ.ดร.โมไนย ได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม จาก TTSF

CAT3
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ BIM (Building Information Modeling)
ขอเชิญฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดเส้นและสี
ขอเชิญอบรมหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ เรื่อง การพัฒนาผู้นำจิตตปัญญาศึกษา เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน
ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎเกณฑ์ การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2 ณ วิทยาเขตชุมพรฯ สจล.
ขอเชิญร่วมงาน JOB FAIR 28-29 มีนาคมนี้
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา 5 มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวศึกษาต้องทำปีนี้
ขอเชิญร่วมสัมมนา K-RIS บ้านแห่งนวัตกรรม สจล.
KMITL Lean Startup Camp

CAT5
รับสมัครลูกจ้างรายเดือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ ป.เอก สถาปัตยกรรมภายใน 1 อัตรา
ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ ป.เอก พืชไร่ พืชสวนฯลฯ
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี 2560
ประกาศรับสมัครบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
ประกาศรับสมัครบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
รับสมัครอาจารย์ ป.เอก สถาปัตยกรรมภายใน 1 อัตรา
รับสมัครอาจารย์ ป.เอก สาขาพืชไร่ พืชส่วน เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร1 อัตรา
รับสมัครลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ

CAT7
ขอเชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ TOR จ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ
ส่วนกิจการนักศึกษาประชาสัมพันธ์ TOR การจ้างสอนภาษาอังกฤษ new
จัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สจล. new
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญ ร่วมยื่นซองเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ นักศึกษา บุคลากร สถาบันฯ ประจำปีการศึกษา 2559 new
สถาบันมีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2559
ประกาศ TOR โครงการจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2558
วิศวฯ เปิดรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
ประกาศร่าง TOR โครงการลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา
ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของสถาบัน

CAT15
CAT4
เรื่อง ขอแจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดเรียกค่าไถ่ ชื่อ WannaCrypt malware ระบาด new
ประกาศตัดกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
ประกาศสถาบันฯเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานฯ ของสถาบันฯ และเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ ของสถาบันฯ
ขอเชิญร่วมชมและรับฟังมนต์เสน่ห์แห่งศิลปะดนตรีอิหร่าน
เชิญร่วมงานเปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจร่วมประกวดแผนธุรกิจภาพลักษณ์
ขอเชิญร่วมตรวจสุขภาพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด่วน “FIN TECH STARTUP” ค้นหาสุดยอดไอเดียคนรุ่นใหม่
ขอเชิญร่วมแข่งขัน KMITL RALLY ตามรรอยพระราชดำริ 89 ฝาย เส้นทาง กท.-เพชรบุรี

CAT8 CAT9
คิดจะสู้ก็สู้ได้ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 27 มีนาคม 2560
พลังเกาหลี : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 20 มี.ค.60
หลักสูตรเปลี่ยนโลก : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 13 มี.ค.60
หนึ่งวันจอดสนิท : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 6 มี.ค.60
หนึ่งสิทธิเท่าเทียม : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 27 ก.พ.60
บริหารสไตล์เฟซบุ๊ก : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 20 ก.พ.60
วิจัย สจล.ตอกย้ำความล้มเหลวการแก้ไขและป้องกัน “เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น”
เรียนอะไรดี : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 6 ก.พ.60
กำแพงทรัมป์ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 30 ม.ค.60
ชีวิตสูตรสำเร็จ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 23 ม.ค.60

CAT10
สจล. เป็นเจ้าภาพจัดงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (UNAED)
นักศึกษา วิทยาเขตชุมพร ฯ ร่วมสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ
รับสมัครสมาชิกค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษอาคารเรียนและปฎิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพุธที่14 กันยายน 2559 new
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. จัดอบรมทำอาหารว่าง3เมนู เสริมรายได้แก่ชุมชมลาดกระบัง new
ประชุมการดำเนินงานวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน สจล. new
ไทยสตีลเคเบิลเยี่ยมชมวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงสจล. new
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัดการประชุมหารือเพื่อการให้ข่าวสื่อมวลชน new
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัด “การเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ” new

CAT14