IMAGES SHOW
CAT2
นศ.ป.โท วิศวเคมี ได้รับรางวัลจากงาน T TIChE2016 and ITIChE2016 new
นายจักรกฤษ กอบพันธ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation Award new
นายพลกฤษณ์ โค้วเจริญ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น new
ผศ.ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม ได้รับรางวัล BEST ORAL PRESENTATION new
คณะศิลปศาสตร์ อบรมฟรี!!!!!หลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2017 new
สจล. คว้า 2 เหรียญทอง งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 new
ที่ดินกับรถไฟ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 26 ธ.ค.59 new
เปิดแล้ว OPEN HOUSE โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า new
สจล.รุดเยี่ยมนักศึกษา ที่ประสบอุบัติเหตุที่ จ.กำแพงเพชร new

CAT3
ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร ร่วมอบรม Talent Mobility new
ข่าวดี !! สอบ TOEFL ITP ได้แล้วที่ สจล.
โครงการเสวนาร่วม “คำสอนของพ่อ : ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน”
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ TOEFL TOEIC 16 ม.ค.นี้
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ศิลปศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21
การประชุมวิชาการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน" new
ขอเชิญ ร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน "เพื่อน้องผู้ป่วยเด็กพิการซ้ำซ้อน ในโอกาสวันปีใหม่และวันเด็ก 2560" new
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 new
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน แบบ Team Teaching และการ Coaching new
อบรม เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว new

CAT5
รับสมัครบุคคลเพิ่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน
สจล.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี 2560 new
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน new
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน new
รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ new
รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ new
รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกทางวิศวกรรมศาสตร์ new
รับสมัครวิศวกร นักวิชาการพัสดุ ช่างเทคนิค new
รับสมัครบคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค new
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน อัตราเลขที่ 746 new

CAT7
ส่วนกิจการนักศึกษาประชาสัมพันธ์ TOR การจ้างสอนภาษาอังกฤษ new
จัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สจล. new
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญ ร่วมยื่นซองเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ นักศึกษา บุคลากร สถาบันฯ ประจำปีการศึกษา 2559 new
สถาบันมีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2559 new
ประกาศ TOR โครงการจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2558 new
วิศวฯ เปิดรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร new
ประกาศร่าง TOR โครงการลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา new
ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของสถาบัน new
เสนอราคาประกันอุบัติเหตุ นักศึกษา บุคลากร ปี 2555 new

CAT15
CAT4 CAT8 CAT9
กองทัพปัญญา : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 16 ม.ค.60
นโยบายและผู้นำยุคใหม่ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 9 ม.ค.60
มหาวิทยาลัยไทย สู้ได้ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 19 ธ.ค.59 new
ทดสอบ new
ฝันสลาย : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ : 12 ธ.ค.59 new
อนาคตโรงพยาบาลไทย : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 6 ธ.ค.59 new
สุชัชวีร์ คุมร้านเหล้ารอบ สจล.ได้ผล : ไทยรัฐ 2 ธ.ค.59 new
ยันรอบ มธบ.สจล.ไร้ร้านเหล้า : นสพ.คมชัดลึก 1 ธ.ค.2559 new
วิศวกรรมแห่งชาติ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 28 พ.ย.59 new
หนุ่มน้อยหน้าใส คนดีศรีศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง : นสพ.บ้านเมือง : 22 พ.ย.59 new

CAT10
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษอาคารเรียนและปฎิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพุธที่14 กันยายน 2559 new
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. จัดอบรมทำอาหารว่าง3เมนู เสริมรายได้แก่ชุมชมลาดกระบัง new
ประชุมการดำเนินงานวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน สจล. new
ไทยสตีลเคเบิลเยี่ยมชมวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงสจล. new
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัดการประชุมหารือเพื่อการให้ข่าวสื่อมวลชน new
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัด “การเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ” new
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สจล. new
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.จัดอบรมทำขนมสร้างความสุขเสริมรายได้แก่ชุมชมลาดกระบัง new
สจล.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.8 new
การประชุมผู้บริหารวาระสัญจร ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. new

CAT14