Close [X]

ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 "ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทย

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 "ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด" การประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ วันที่ 24-25 พ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

อบรมการใช้ระบบโปรแกรมสารสนเทศสถาบันให้กับบุคลากรสถาบัน ครั้งที่ 2 การ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของสถาบัน อบรมการใช้ระบบโปรแกรมสารสนเทศสถาบันให้กับบุคลากรสถาบัน...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญ ร่วมยื่นซองเส

" สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญ ร่วมยื่นซองเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ นักศึกษา บุคลากร สถาบันฯ ประจำปีการศึกษ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

สาธิตนานานาชาติพระจอมเกล้า เปิดตัว พร้อมแถลงข่าว 24 พฤษภาคมนี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัว “โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า” โรงเรียนต้นแบบสายวิทยาศาสตร์ที่สอ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ส่วนกิจการนักศึกษากำหนดจัดสอบ TOEIC ให้นักศึกษา ในวันที่ 31 พ.ค. 59

ส่วนกิจการนักศึกษากำหนดจัดสอบ TOEIC ให้นักศึกษา ในวันที่ 31 พ.ค. 59 ดังรายละเอียด ประกาศนักศึกษา KMITL เรื่อง การสอบ TOEIC สถาบันกำหนดจัดสอบ TOEIC ให้น...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ 1/2559

ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการประเมินผลการบริหาร...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
วิสัยทัศน์การบริหารสถาบัน
Content
Online Service
NewStudent Scholarship scholar_new
Contact Chumporn Campus Contact