Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1

ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังตรวจหามะเร็งเต้านม ในวันที่ 20-21-22 ตุลาคม 2557

ด้วยงานสุขภาพอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา จัดให้มีการตรวจหามะเร็งเต้านม ในวันที่ 20-21-22 ตุลาคม 2557 โดยรถเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

นศ.ป.โท วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัล บทความยอดเยี่ยมจากการประชุมระดับชาต

นายกฤติน ธาราสุข นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายยอ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ติณห์นวัช รองชนะเลิศช้างเผือก หนังสั้น

ติณห์นวัช รองชนะเลิศช้างเผือก หนังสั้น ขอแสดงความยินดีกับ นายติณห์นวัช จันทร์คล้อย (อะตอม) นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และวีดีโอ คณะสถาปัตย...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

นักศึกษาปริญญาโท สถาปัตย์ฯ คว้าชมเชยบทความวิจัยด้านสุขภาพ/ทางการแพทย

นางสาวขวัญฤทัย อยู่ทองอ่อน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัลชมเชย ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ศุภวรรณ นักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ คว้าแชมป์ ภาพถ่าย ช้างไฟน์อาร์ตฯ 3

นางสาวศุภวรรณ สะอาด นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานชื่อชุด “Block” ในการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 708 สังกัดสาขาเทคโนฯ พืช

งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 708 ระดับปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีเมล็ดพัน...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

รับสมัครอาจารย์ ป.เอก สาขาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

ตามเอกสารแนบ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
วิสัยทัศน์การบริหารสถาบัน
Content
Training Center
NewStudent Contact Online Service
Scholarship Chumporn Campus Contact