ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลัก

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน ด้วยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ ป.เอก สถาปัตยกรรมภายใน 1 อัตรา

ตามเอกสารแนบ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ประกาศรายชื่อหอพักนักศึกษา รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อหอพักนักศึกษา รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2560 ดังเอกสารแนบ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา สจล.

สามารถรับข้อมูลได้ที่ http://std.kmitl.ac.th/2017/?p=6609 ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

สถาบันฯ จะดำเนินการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวชิรธรรมาวาส (วัดเฉลิมพระเกีย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวชิรธรรมาวาส (วัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรณ์ 200 ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับที่ 2-2560

-ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับที่ 2-2560 -ใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร -กรณีการเสนอชื่อโดยภาควิชา...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ประกาศคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2/2560

-ประกาศคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2/2560 -ใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ -กรณีการเสนอชื่อโดยภาควิชาหรือสาขา...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
Content
Online Service
NewStudent Scholarship scholar_new
Chumporn Campus KMIDS Contact