Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1

ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดเดือนธันวาคม

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ขอเชิญ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ติดตั้งและส่งมอบเครื่องมือทดสอบสมบัติวัสดุทันตกรรม Thermo Cycling ให้ คณะทันตแ

ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม (MERL) ฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์อนุพงศ์ สรงประภา ได้ท...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

3 ธ.ค. สจล.ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ

3 ธ.ค. นี้ สจล. เชิญชวนชาว สจล. ร่วมกิจกรรม ร่วมใจถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาบัน ขอเรียนเชิญ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรีย

ด้วยสถาบันจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้กับประธานสาขา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

รับสมัครอาจารย์ ป.เอกสาขาการศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1อัตรา

ตามเอกสารแนบ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน

ประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตามเอกสารแนบ 016/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

งานสุขภาพอนามัย จะจัดตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557

ด้วยงานสุขภาพอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา จะจัดตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ เรื่อง การตรวจสุขภาพป...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
วิสัยทัศน์การบริหารสถาบัน
Content
Training Center
NewStudent Contact Online Service
Scholarship Chumporn Campus Contact