ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังนักศึกษาป.โท วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จาก EENET 2017 ครั้งที่ 9

นักศึกษาป.โท วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จาก EENET 2017 ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 9 . นักศึกษาป.โท วิศวลาดกระบัง...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ประกาศคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1/2560

ประกาศคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1/2560 ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางดังนี้ 1. ตู้ ปณ.๑๐ ปณศ. ลาดกระบัง กรุ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

บุคลากรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลจาก E-NETT13

บุคลากรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลจาก E-NETT13 . รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ นายว...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

แบบฟอร์มเรื่องขอความอนุเคราะห์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ด้วย งานสุขภาพอนามัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ มีการจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการขอเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ขึ้นเพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้งานและมีร...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลจากประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลจากประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี . คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาค...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

กำหนดการรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานที่โครงการส่วนพระองค์ฯ

งานฝึกอบรม โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานที่โครงการส่วนพระ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
Content
Online Service
NewStudent Scholarship scholar_new
Chumporn Campus KMIDS Contact