Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1

ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังประกวดภาพถ่าย AgriPhoto Contest ครั้งที่ 7

ขอเชิญผู้สนใจ ประกวดภาพถ่าย AgriPhoto Contest ครั้งที่ 7 หัวข้อที่ “สวนเล็กในเมืองใหญ่” และ “วิถีไทย ถิ่นลาดกระบัง” ในงานเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ ประ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

เกษตร เจ้าคุณทหารคว้าแชมป์ ประกวดสวนหย่อม “ดนตรีในสวน”

ทีม ผองเพื่อน นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รางวัลชนะเลิศ ปะเภทประชาชนทั...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ดร.อิศนันท์ คว้าทุนเอนเดเวอร์เพื่อการวิจัย ติด 1 ใน 6 คนไทยที่ได้รับทุน

ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับทุนวิจัยระดับนานาชาติ ได้แก่ ทุนเอนเ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

แถลงการณ์ ความผิดปกติทางการเงิน สจล. ฉบับที่ 5

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

7-15 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญเที่ยวงาน “เกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์”

"ร่วมคิด ร่วมทำ นวัตกรรม เกษตรในเมือง" ขอเชิญผู้สนใจเที่ยวชมงาน “เกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์” ชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมโยธา และวิศวกร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครจะต้องมี...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

เชิญร่วมฟังการบรรยาย พ.ร.บ.Undo บำเหน็จบำนาญ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย โครงการประชาสัมพันธ์ หลักการ พ.ร.บ.UNDO บำเหน็จบำนาญ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากร ที...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
วิสัยทัศน์การบริหารสถาบัน
Content
Training Center
NewStudent Contact Online Service
Scholarship Chumporn Campus Contact