Close [X]

ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังการป้อนข้อมูลภาระงานสายวิชาการ

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเรียนแจ้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำเนินการป้อนข้อมูลภาระงานสายวิชาการเพื่อใช้ประกอบการประเมินบุคลากร โดยระ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

สมัครเรียนวิชาทหาร

นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครเรียนวิชาทหารในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ที่ส่วนกิจการนั...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขอเชิญประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ป

รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์งาน...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและร่วมพิธีถวายเทียนจำน

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา แบะวันเข้าพรรษา เวียนบรรจบอีกครั้งหนึ่ง สถาบัน ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันพฤหัสบดีท...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของคณบดีคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับ

ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของคณบดีคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑ เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการประเมินผลการบริหาร ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ผู้บริหารบริษัทซีพีเอฟเข้าพบอธิการบดี เพื่อหารือการจัดทำ MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง นำผู้บริหารของบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าพบ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ควบคุมระบบและผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของการสื่อสารในสถา...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
วิสัยทัศน์การบริหารสถาบัน
Content
Online Service
NewStudent Scholarship scholar_new
Chumporn Campus KMIDS Contact