กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกของบ.ล้านนาโอเรียนตัลไฮโดรโปนิคส์จำกัด

 รูปโรงเรือนจำนวนมากของกลุ่มเกษตรกรปลูกพริกหวานและมะเขือเทศกินสดส่งบ.ล้านนาโอเรียนตัลไฮโดรโปนิคส์จำกัด

การปลูกมะเขื่อเทศในโรงเรือนเพื่อส่ง บ.ล้านนา โอเรียนตัล

วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวหั่นเป็นชิ้นๆและให้สารละลายแบบน้ำหยด