การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล) KMITL

http://www.kmitl.ac.th/soilkmitl/photohom/new01.gifเอกสารปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

Power Point เอกสารอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

Download

บทความน่าสนใจบน Internet

เยี่ยมชมฟารม์Hydroponics

คำถาามคำตอบที่พบเสมอ

เอกสารอบรม

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการปลูกผักระบบไม่ใช้ดินและภายในโรงเรือน

โรคและแมลง

สัมมนา/อบรม

 

สรุปเนื้อหาการสัมนาอนาคตการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

 ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

การปลูกสลัดCos ในระบบDFT 
ในท่อPVC .ภูเรือ จ.เลย

การรปลูกผักในระบบ DFT
ในถาดโฟม .กรุงเทพ

การปลูกผักสลัดในระบบ NFT 
.กรุงเทพ

 

 

ฟาร์มปลูกพันธุ์ไม้น้ำ อ.ปากช่อง

การปลูกผักสลัดระบบAeroponics
  .ภูเรือ จ,เลย

รูปโรงเรือนที่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
.เชียงใหม่

 

 

การปลูกผักสลัด ระบบ NFT ในโรงเรือน บ.ACKกรุงเทพ

การใช้รางน้ำไก่มาทำรางปลูก แปดริ้ว

ระบบ DFT โครงการหลวงอ่างขาง

ฟาร์มที่เกาะสมุยและ จ.สุราษธานี

ระบบ NFT โดยใช้โฟม

ฟาร์มที่โปงน้ำร้อน จ.จันทบุรี

 

งานทดลอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล)

การปลูก Melon ในถุง Substrate (สจล)

ทดลองทำMelon รูป สี่เหลี่ยม(สจล)

ระบบปลูก Aeroponics (สจล)

การปลูกพันธ์ไม้น้ำเป็นไม้กระถาง

สวนแนวตั้งเพื่อตบแต่งอาคารและลดความร้อน(สจล)

สวนลอยน้ำในกรณีน้ำท่วม(สจล)

ทดลองปลูกองุ่นไร้เมล็ดในวัสดุปลูกในโรงเรือน (สจล)

ทดลองปลูก Melonในระบบ NFT,DFT และ Substrate พันธ์ Green net ได้ความหวาน 17 brixs (สจล)

การปลูก Gerberaกระถาง ในระบบ NFT และย้ายปลูกลงกระถางเพื่อจำหน่ายต่อไป(สจล)

การทดลองหาระดับค่า EC และ ชนิดเหล็กคีเลตที่เหมาะสมต่อการปลูกเยอบี่ร่ากระถาง

การลดต้นทุนการผลิตพืชในวัสดุปลูกโดยศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมและการให้ปุ๋ยทางดินบ่างส่วนแทนสารละลายธาตุอาหาร

ทดลองปลูกพริกเผ็ดที่สุดในโลก Jolokia เผ็ดกว่าพริกขี้หนู 20 เท่า (1,000,000 scoville unit)สจล

ทดลองปลูกกล้วยไม้ Vanda เป็นไม้กระถางเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้งาน(สจล)

เพิ่มผลผลิตไม้น้ำ Anubias sp ในระบบ DFT โดยเพิ่มพื้นที่ปลูกแนวตั้ง(สจล)

การเลี้ยงปลาร่วมกับปลูกผัก Aquaponics (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จ.กรุงเทพ สจล)

***************************************

 

                           

 

E-mail: Hydroponics KMITL

 Hit Counterปรับปรุุง 6/04/56

         ตั้งแต่ 18/8/47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academy of Art University