สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

แหนมเสริมเส้นใย = Nham supplement with fiber / อนันตเทพ กระบวนรัตน์
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Thesis, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : ปพ. อ171ห 2547
ผู้แต่ง : อนันตเทพ กระบวน