สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ปลาหมึกยักษ์ Octopus / Discovery Channel
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Video, 2nd FL. Zone B
เลขเรียก : VC 01270
ผู้แต่ง : Discovery Chann