สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การเคลื่อนที่ / ราลฟ แฮนคอค, ผู้แต่ง ; ครรชิต มาลัยวงศ์, แปล
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Reference, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : R T9 ฮ842ก
ผู้แต่ง : แฮนคอค, ราลฟ.