สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

The one show : the 53rd annual of advertising editorial and television art and design with the 14th annual copy awards / art director Alan Peckolick
สถานที่เก็บ : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เก็บ : Architecture Lib-Reference
เลขเรียก : R NC997.A1 O614
ผู้แต่ง : Peckolick, Alan