สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

บ้านในใจ = Inner house / เบญจรัตน์ บุญยอ
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Thesis, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : ปพ. บ786บ 2556-2557
ผู้แต่ง : เบญจรัตน์ บุญยอ