สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ศูนย์สร้างสรรค์งานแอนิเมชัน = Animation Creative center / กมล ถึงแสง
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Thesis, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : ปพ. ก132ศ 2554-2555
ผู้แต่ง : กมล ถึงแสง.