สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

เครื่องมือช่วยในการออกแบบระบบฐานข้อมูล = Database design tool / คมสัน คงคะจันทร์
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Thesis, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : วพ. ค152ค 2543
ผู้แต่ง : คมสัน คงคะจันทร