สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

"รู้เก็บ รู้ใช้" : ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา / ผู้เรียบเรียง องอาจ จิระอร.
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Set Corner, 3rd FL. Zone B
เลขเรียก : HC79.S3 ร711ม
ผู้แต่ง : องอาจ จิระอร,