สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การวิจัยดำเนินงาน ภาค Deterministic = Operations research / วิจิตร ตัณฑสุทธิ์, วันชัย ริจิรวนิช และศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Store, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : T57.6 ว522ก 2531
ผู้แต่ง : วิจิตร ตัณฑสุทธ