สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

เทคนิคเขียน & พูดภาษาอังกฤษให้ดีเลิศ / คณะผู้แปล ปราณี ธนะชานันท์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการเล่ม อุทัยวรรณ วิสุทธากุล.
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : PE1130.T45 ท591
ผู้แต่ง : ปราณี ธนะชานันท