ขอเชิญร่วมประกวดคอสเพลย์ (Cosplay) สุดอลังการ

Place Event

Event Date From

2018-02-14  ถึง  2018-02-14


คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ (Cosplay) ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ และ World Cultural Day

ดูรายละเอียด กติกาการแข่งขันและกรอกเอกสารการสมัครได้ตามลิงก์ต่อไปนี้bit.ly/1stCOSPLAYKMITL