การแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่ สจล. ประจำปีการศึกษา 2563

การแต่งกายของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น้อง ๆ สามารถสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษาได้ตาม QR CODE ด้านล่างนี้

สำหรับเนกไทและเข็มเครื่องหมายตราสถาบัน  ไม่ต้องทำการสั่งซื้อ

เนื่องจากทางสถาบัน จะมอบให้ในภายหลัง

ในส่วนของติ้งประจำคณะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สโมสรนักศึกษาประจำคณะหรือวิทยาลัยได้เลย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/kmitlsc/photos/rpp.154267121308769/2878058362262951/?type=3&theater

 

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 184