บริจาคโลหิต

คลินิกเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ สจล. ร่วมกับศูนยฺบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ ต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563
ใต้ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ #สจล
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 49