ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2562

ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (พระอารามหลวง) แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.

 

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (พระอารามหลวง) ชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

สร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ว่าที่กรมท่า และสมุหพระกลาโหม

ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อปีชวด พ.ศ.2371 และถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2375

โดยได้รับพระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาส”  ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ ได้สร้างพระบรมธาตุมหาเจดีย์ขึ้น

และเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนบริเวณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารทั้งวัด เป็นโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ. 2492

 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภท “ออมทรัพย์” ดังนี้

1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

เลขที่ 693-0-03315-4  “กฐินพระราชทาน สจล.”

 

2.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทคโนโลยี ฯ เจ้าคุณทหาร

เลขที่ 088-2-16428-2 ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สจล.”

 

และส่งสำเนาใบฝากเงิน โดยเขียนชื่อ – นามสกุล พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

ส่งไปที่ สำนักงานพัสดุ โทรสาร 0 2329 – 8125 หรือทาง LINE / LINE ID : 0813427751 เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2329 8124 , 0 2329  8108

 

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 142