เปิดศูนย์ KMITL City Center 16 กันยายนนี้

KMITL City Center พร้อมเปิดให้บริการ 16 กันยายนนี้

ขอเชิญร่วมงานเปิด KMITL City Center  ศูนย์กลางจัดแสดงผลงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานวิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมต่าง ๆ

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นศูนย์ให้ความรู้ และเผยแพร่ผลงานด้าน Start up

การอบรมเชิงการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการตลาดและทรัพย์สินทางปัญญา

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ณ อาคาร ทรูดิจิทัล ปาร์ค ชั้น 6  

พร้อมเปิดศูนย์ KMITL City Center   

เพื่อให้บริการในวันที่ 16 กันยายนนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทร.0-2329-8212-3

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 715