23 เมษา ดาวเรืองสะพรั่งทั่ว สจล.

23 เมษา ดาวเรืองสะพรั่งทั่ว #สจล.
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.
พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากร 
ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง 
เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
#kmitl

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 314