สจล.คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก ผลการตรวจวัดจาก SCiRA

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA)

ตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นแบบ Realtime เฉพาะจุด

ที่สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) ชั้น 7 ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ สจล.

ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี 

โดยมีพื้นที่ในการทดสอบ 1 จุด และได้ผลการตรวจวัด ดังต่อไปนี้

(1) หน้าสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ
PM 2.5 เฉลี่ย = 14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร
PM10 เฉลี่ย = 17 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร
เวลา 8.04 (ตรวจวัดต่อเนื่อง 15 นาที)

จุดที่ทำการทดสอบ พบว่า ระดับคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก

แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาและบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมใส่หน้ากากหากจำเป็น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน เพื่อตรวจวัด 24 ชั่วโมงในเร็วๆ นี้

ขอขอบพระคุณประชาชนทุกท่านที่สอบถาม สนใจและให้ความร่วมมือในงานวิจัย ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะได้ที่

#SCiRA #SmartCityInnovativeResearchAcademy#SmartEnviroment #สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 128