กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียดทั้งหมด

http://www.reg.kmitl.ac.th/gradapundit/index_schedule.php

http://www.pr.kmitl.ac.th/congrat60.htm

ลำดับการขึ้นรับพระราชทานปริญาบัตร

https://drive.google.com/file/d/1wG60nxIUMqgQPIWiHROkPiUtEappkiMg/view?usp=sharing

สถานที่ฝึกซ้อมย่อย

https://drive.google.com/file/d/1AgYrHtTTFz4Xmz6YQ4JAJNbJdrzFxFQf/view?usp=sharing

สถานที่โหลดบัณฑิตฝึกซ้อมย่อย

https://drive.google.com/file/d/14KwwQjZOeoKdivv9-cSofAbw2ZkixsGf/view?usp=sharing

 กำหนดการฝึกซ้อมย่อย สจล.

https://drive.google.com/file/d/1eFMSL6P4A49Ptt7LKVhTvEuFyomrgOjl/view?usp=sharing

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย (วิทยาเขตชุมพรฯ)

https://drive.google.com/file/d/19qJo2R7QqRMecLfoO2GYixUI1H1MvhjT/view?usp=sharing

คณะไหน? ซ้อมที่ใด? วันไหน?

https://drive.google.com/drive/folders/1TrLEG-XrJvI0cgpAHp-xQLE02qYj5R61?usp=sharing

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่

https://drive.google.com/file/d/1LF5dYUd1t5yctxlx1LX3PoAkhNYPuQAf/view?usp=sharing

กำหนดการพิธีวันพระราชทานปริญญาบัตร

https://drive.google.com/file/d/1RnT4YWkpCk6xypLLZKVys_ohIUfXJCaZ/view?usp=sharing

กำหนดการถ่ายภาพหมู่

https://drive.google.com/file/d/1_0gsV65VctEyd581AwQsSMgaVmRdDQOr/view?usp=sharing

การแต่งกายบัณฑิต

https://drive.google.com/file/d/1x4PuwhCEM8OKrVszf-SvKhjY95uI_mfj/view?usp=sharing

ข้อห้ามบัณฑิต

https://drive.google.com/file/d/17iVLGKUDZjjRFi1H8H95Qd-4A3MTvsGn/view?usp=sharing

การประกันอุบัติเหตุ

https://drive.google.com/file/d/1C7llrxHAoZU5ghM1Rm9zl9fwIJMlZfPT/view?usp=sharing

 กำหนดการอย่างเป็นทางการเพื่อใช้ลางาน

http://www.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2018-10-19_14-44-45_daN03J.pdf

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

http://www.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2018-10-18_15-12-05_59bo8SN4.pdf

 คำถามที่ถามบ่อย

https://drive.google.com/drive/folders/1Yfry4Lc-Oeo7FcVBsotrZWQn8X8Q4M4A?usp=sharing

ประกาศรายชื่อบัณฑิตผู้ได้สิทธิ์ รับบัตรจอดรถ 
ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (14 พฤศจิกายน 2561)

http://www.reg.kmitl.ac.th/bundit_check/random_park.php

 ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย

http://www.reg.kmitl.ac.th/bundit_check/index.php

15 โลเคชั่นถ่ายรูปสุดฮิต

https://www.facebook.com/kmitlnews/photos/a.115407328520561/2059113730816568/?type=3&theater

ผังการเดินรถ วันที่ 14 พ.ย.61

https://drive.google.com/drive/folders/1xVj3sEWYFPKrSeBiZ_8UsS3reMGdKdiV?usp=sharing

 

 

 

 

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 18274