อบรม “สถิติและโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย รุ่นที่ 4” (SPSS)

ภาควิชาสถิติ สจล. เปิดอบรม โครงการอบรม “สถิติและโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย รุ่นที่ 4” (SPSS)

⏱️ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
????ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จภ1-109 ตึกจุฬาภรณ์ 1
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

สำหรับ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

✍️สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ :https://goo.gl/forms/luIE0OEMxqNEQ5oI3
????️Download แบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://www.science.kmitl.ac.th/oldweb/links/department/Webstat59/file/SPSS%20รุ่น4.pdf

????สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณอัจฉรา แผ้วบาง 
????โทร : 02 – 3298400 – 11 ต่อ 276 
????โทรศัพท์มือถือ 089-8268877 
????E – mail : achara.ph@kmitl.ac.th 
????️โทรสาร : 02 – 3298426
http://www.science.kmitl.ac.th/…/depar…/Webstat59/index.html

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1344