ขอเชิญร่วมจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น

คณะศิลปศาสตร์ ขอชวนเชิญคณาจารย์ บุคลากร

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมกิจกรรมจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น (IKEBANA)

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.

ภายในงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ และ World Cultural Day

ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 30 บาทต่อ 1 ท่าน (ลงทะเบียนหน้างาน)

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 589