มาแล้วจ้า ! งานแสดงพืชผลการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ ปีนึงมีหนเดียวนะคร้า !

มาแล้วจ้า ! งานแสดงพืชผลการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ ปีนึงมีหนเดียวนะคร้า !

เชิญทุกท่านเลือกชมสินค้าพืช ผัก ผลไม้ สัตว์เลี้ยง

และความรู้ดี ๆ มีสาระจากการประชุมวิชาการเกษตร

พบกันในงาน เกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์  "4.0 นวัตกรรมก้าวไกล เกษตรไทยยั่งยืน"

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

9 -18 กุมภาพันธ์ 2561                     

มาพบกันให้ได้นะคะ

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1533