รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรการจัดการกีฬา สื่อและบันเทิง

คณะการบริหารและจัดการ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา สื่อและบันเทิง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา สนใจติดต่อ โทร.0 2329 8000 ต่อ 6378-9 รายละเอียดด้านล่างนี้นะคะ

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 246