head
ป้ายทะเบียนรถยนต์
หลังจากที่ประชาชนได้รับป้ายรถยนต์แบบใหม่เมื่อต้นปี (1 เมษายน) แบบที่ว่านั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนน เป็นแบบที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ กันอย่างกว้างขวางในแง่ลบ คือแทนที่จะเปลี่ยนแล้วดีขึ้นกลับแย่กว่าเก่า เพราะกรมขนส่งทางบกได้ออกแบบใหม่ให้ป้ายทะเบียน มีขนาดยาวขึ้น รูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนไป และมีขนาดเล็กลง เปลี่ยนชื่อจังหวัดจาก ชื่อเต็มๆ มาใช้ชื่อย่อ จากการเปลี่ยนแปลงที่ว่า ทำให้อ่านหรือจำป้ายทะเบียนได้ยากขึ้น เพราะต้องมานั่งเดาชื่อจังหวัด และตัวอักษรแบบใหม่นั้นเทียบกับแบบเก่าแล้ว แบบเก่าอ่านได้จากระยะไกลได้ดีกว่า ถ้าจะพูดรวมๆ ในแง่ของกราฟฟิก ก็คือแบบเก่ามี legibility ดีกว่า
เมื่อถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรมขนส่งทางบก จึงตัดสินใจแก้แบบให้ดีขึ้น ถูกหลักการ ตรงตามเกณฑ์การออกแบบป้ายจราจรที่ดีมากขึ้น โดยได้เริ่มนำมาใช้แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา
แบบเก่า แบบเก่า
แบบใหม่กว่า แบบใหม่ (1 เม.ย.)
แบบใหม่ที่สุด แบบใหม่ล่าสุด (8 ก.ย.)

ป้ายทะเบียนแบบใหม่(ล่าสุด) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ขนาด 15x34
 • มี 2 บรรทัด
 • บรรทัดแรก เป็นตัวอักษรประจำหมวดที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดที่สอง และ หมายเลขทะเบียน
 • บรรทัดที่สอง เป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด เว้นแต่อำเถอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง
 • ลักษณะของตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด และขอบแผ่นป้าย อัดเป็นรอยดุน
 • ตัวอักษรประจำหมวด และหมายเลขทะเบียนกว้างไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 6.2 ซม.
 • ชื่อจังหวัดใช้ตัวเต็ม กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 2 ซม.
 • ในแผ่นป้ายมีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลม อัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างขวา ของแผ่นป้าย สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้
 • ตัวอักษรประจำหมวด ใช้ตัวอักษรไทยมาตรฐาน โดยตัวแรกเป็นตัวบอกหมวดประเภทรถ และตัวที่ 2 เป็นตัววิ่ง ซึ่งมีจำนวน 39 ตัว
 • หมายเลขทะเบียนรถใช้ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 9999 ในแต่ละหมวด โดยสรุปจะมีรูปแบบเหมือนที่ใช้ในวันที่ 1 เมษายน เพียงแต่ขนาดตัวอักษรและตัวเลข จะใหญ่กว่าแบบเดิม และเปลี่ยนตัวอักษรจากตัวกราฟฟิก มาใช้แบบมาตรฐานทำให้อ่านง่ายชัดเจนขึ้น
 • สีพื้นของแผ่นป้าย สีตัวอักษร ตัวเลข และสีขอบบนของแผ่นป้ายจะมีรูปแบบเหมือนเดิมที่ใช้ในวันที่ 1 เมษายน แต่จะแตกต่างกันตามประเภทรถดังนี้
ประเภทรถ ขนาด (ซม.) พื้น ตัวอักษร ตัวเลข และขอบ
รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
head
15x34 เหลือง แดง
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
head
15x34 เหลือง ดำ
รถยนต์รับจ้างสามล้อ
head
15x34 เหลือง เขียว
รถยนต์ 4 ล้อเล็กรับจ้าง
head
15x34 เหลือง น้ำเงิน
รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถยนต์บริการให้เช่า
head
15x34 เขียว ดำ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
head
15x34 ขาว น้ำเงิน
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
head
15x34 ขาว เขียว
รถยนต์สี่ล้อส่วนบุคคล
head
15x34 ขาว ดำ
รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
head
15x34 ขาว เขียว
รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งานเกษตรกรรม
head
15x34 ส้ม ดำ
รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการฑูต
head
11x38.7 ขาว ดำ
รถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานฑูต คณะผู้แทนของกงสุล และองค์กรระหว่างประเทศ
head
11x38.7 ฟ้า ขาว
รถจักรยานยนต์ ยังคงใช้แบบที่เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน ใช้ตัวอักษร 3 ตัว ตัวแรกเป็นตัวบอกหมวด และใช้ตัวอักษรตัวที่ 2 และ 3 อย่างละ 30 ตัว เป็นตัววิ่ง และใช้หมายเลขทะเบียนรถ ตั้งแต่ 1-9999 ในแต่ละหมวด 17x17 สีขาว คาดสีแดง ตรงกลาง ดำ
* หมายเหตุ สีของป้ายทะเบียนที่เราทำให้ดูนั้น เกิดจากการสันนิษฐาน อาจผิดเพี้ยนจากแบบจริงพอสมควร

สำหรับท่านที่ได้รับป้ายแบบ 1 เมษายน ไปใช้แล้วทางกรมขนส่งทางบก จะทยอยเปลี่ยนให้ฟรี โดยจะเริ่มปลายปีนี้ ส่วนรถทะเบียนเก่า จะผลิตและจ่ายให้ภายใน 3 ปี

เป็นยังไงบ้างครับ เห็นแบบป้ายทะเบียนใหม่แล้วถูกใจกว่าเดิมรึเปล่า แสดงความคิดได้ที่หน้า feedback เลยครับ


go to top of page

Copyright © 1997 NeXuSWeb Co., Ltd.
All rights reserved.