ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด


หัวข้อที่ 1 วิถีเกษตรแห่งท้องทุ่งลาดกระบัง หัวข้อที่ 2 "Unseen KMITL" มุมนี้มีด้วยเหรอ?
ชื่อภาพ ทุ่งข้าวเสาไฟฟ้า
โดย นางสาวรัชนี ชัญพลา สาขาวิทยาศาสตร์การประมง เกษตร ปี 4 
กล้อง Kodak C713
สถานที่ แขวงทับยาว
วันและเวลา 10/1/52 - 16.00 น.
แนวคิด : การผสมกลมกลืนของทุ่งนากับพลังงานที่จำเป็นต้องใช้ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้
ชื่อภาพ วงกลม 
โดย น.ส.จาตุรยา คลังจันทร์ สาขานิเทศศิลป์ สถาปัตย์ ปี 4 
กล้องนิคอน ดี80 เลนส์ คิดส์ 
สถานที่ ตึกพระเทพ 
วันและเวลา 06/01/2552 - 08.00 น. 
แนวคิด : ชอบมองตรงนี้ตั้งแต่ปี 1
ชื่อภาพ ไถดะนาทับยาว
โดย นายนิมิตร มาเม่น สาขาพัฒนาการเกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Kodak C713 Aspheric Lens
สถานที่ แขวงทับยาว
วันและเวลา 10/01/52 - 16.20 น.
แนวคิด : การเกษตรในเขตลาดกระบังที่ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง ผสมผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเกษตรกรไทย
ชื่อภาพ คบเพลิงเย็นๆ 
โดย น.ส.จาตุรยา คลังจันทร์ สาขานิเทศศิลป์ สถาปัตย์ ปี 4 
กล้องนิคอน ดี80 เลนส์ คิดส์ 
สถานที่ สนามกีฬาสถาบัน 
วันและเวลา 25/12/2551 - 18.00 น.
แนวคิด : หลายคนไม่ค่อยมองเห็นสิ่งนี้ว่ามันสวย
ชื่อภาพ วิถีคนจับปลา
โดย นายนิมิตร มาเม่น สาขาพัฒนาการเกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Kodak C713 Aspheric Lens
สถานที่ แขวงลำปลาทิว
วันและเวลา 17/01/52 - 14.58 น.
แนวคิด : การเกษตรในเขตลาดกระบังที่ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง ผสมผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเกษตรกรไทย
ชื่อภาพ หอสมุดกลางคืน 
โดย น.ส.จาตุรยา คลังจันทร์ สาขานิเทศศิลป์ สถาปัตย์ ปี 4 
กล้องนิคอน ดี80 เลนส์ คิดส์ 
สถานที่ หอสมุด 
วันและเวลา 25/12/2551 - 18.30 น. 
แนวคิด : มุมนี้คนไม่ค่อยไปยืน
ชื่อภาพ ยามเช้า 
โดย นายชนินทรี สองเมือง สาขาพืชสวน เกษตร ปี 1
กล้อง Canon S5iS
สถานที่ แปลงเกษตร 
วันและเวลา 16/01/52 - 7:20 น.
แนวคิด : ถึงแม้จะเป็นในกรุงเทพแต่ก็ยังมีความสวยงามแม้ยามเช้า
ชื่อภาพ still 
โดย น.ส.ณัฐฐิณีย์ รักฉายา ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตย์ ปี 4 
กล้อง sony
สถานที่ อาคารบูรณาการสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันและเวลา ---
แนวคิด : แสดงให้เห็นถึงความชุ่มฉ่ำของพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งยังคงความเขียวขจีของต้นไม้
อยู่ท่ามกลางอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ บรรยากาศดูนิ่งและสงบ
ชื่อภาพ ทองในท้องทุ่ง 
โดย นางสาวรัชนี ชัญพลา สาขาวิทยาศาสตร์การประมง เกษตร ปี 4 
กล้อง Kodak C713
สถานที่ แขวงลำปลาทิว
วันและเวลา 17/1/52 - 13.00 น.
แนวคิด : อยากเห็นรวงข้าวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวก่อนจะมาเป็นข้าวให้เรากิน
ชื่อภาพ กลัวหาย
โดย น.ส.ณัฐฐิณีย์ รักฉายา ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตย์ ปี 4
กล้อง canon 18-55mm
สถานที่ ข้างโรงอาหารวิศวกรรมศาสตร์
วันและเวลา ---
แนวคิด : เพื่อสื่อให้เห็นถึงรายละเอียดเล็กๆในมุมหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งถ้ามองผ่านๆ เหมือนนำแม่กุญแจมาล็อคต้นไม้ไว้กันหาย
ชื่อภาพ ดงมะพร้าวข้าวทุ่ง
โดย นางสาวรัชนี ชัญพลา สาขาวิทยาศาสตร์การประมง เกษตร ปี 4 
กล้อง Kodak C713
สถานที่ แขวงขุมทอง
วันและเวลา 12/1/52 - 16.30 น.
แนวคิด : ความงามของต้นมะพร้าวที่ล้อมรอบทุ่งนาสุดลูกหูลูกตา
ชื่อภาพ สุวรรณภูมิแค่เอื้อม
โดย นายสืบสกุล ศิริโภคาพันธุ์ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3 
กล้องนิคอน D80 + 18-135mm 
สถานที่ บนตึก12 
วันและเวลา 12/11/2551 - 20.00 น. 
แนวคิด : อยากเห็นหอพักละแวกซอยเกกีและสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกัน
ชื่อภาพ โมเดิร์นท้องนา 
โดย นายนิมิตร มาเม่น สาขาพัฒนาการเกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Kodak C713 Aspheric Lens
สถานที่ แขวงทับยาว
วันและเวลา 10/01/52 - 16.12 น.
แนวคิด : การเกษตรในเขตลาดกระบังที่ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง ผสมผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเกษตรกรไทย
ชื่อภาพ : รังผึ้ง 
โดย นายพยัญชนะ ชลศรานนท์ สาขานิเทศศิลป์ สถาปัตย์ ปี4
กล้อง Cannon 400d /w เลนส์ Sigma 10-20
สถานที่ อาคารใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันและเวลา 4/1/2552 - 15.00 น.
แนวคิด : รังผึ้งสลับซับซ้อนอันเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและพัฒนาเหล่าผึ้งที่จะเติบโตเป็นนักวิชาชีพศิลปะที่ดีต่อไป
ชื่อภาพ เกษตรแบบธรรมชาติ
โดย นายชนินทรี สองเมือง สาขาพืชสวน เกษตร ปี 1
กล้อง Canon S5iS
สถานที่ แปลงเกษตร 
วันและเวลา 13/01/52 - 12:32 น.
แนวคิด : ใครว่าการเกษตรสมัยนี้ใช้แต่ยาฆ่าแมลง แต่ที่นี้ไม่เคยใช้ ดูได้จากผึ้งตัวน้อย
ืชื่อภาพ : อัสดง
โดย นายพยัญชนะ ชลศรานนท์ สาขานิเทศศิลป์ สถาปัตย์ ปี4
กล้อง Cannon 400d /w เลนส์ Sigma 10-20
สถานที่ ตึกหอประชุมคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันและเวลา 4/1/2552 - 18.14 น.
แนวคิด : ยามเย็นของตึกหอประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อภาพ ยอดหญ้าในยามเช้า
โดย นายชนินทรี สองเมือง สาขาพืชสวน เกษตร ปี 1
กล้อง Canon S5iS
สถานที่ แปลงเกษตร 
วันและเวลา 16/01/52 - 7:33 น.
แนวคิด : รุ่งอรุณแห่งวันใหม่ในเมืองแห่งการงานแม้ต้นหญ้ายังตื่นมารับแสงอาทิตย์
ชื่อภาพ : หุบเขา
โดย นายพยัญชนะ ชลศรานนท์ สาขานิเทศศิลป์ สถาปัตย์ ปี4
กล้อง Cannon 400d /w เลนส์ Sigma 10-20
สถานที่ ตึกเรียนรวม+ตึกหอประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันและเวลา 4/1/2552 - 13.40 น.
แนวคิด : ช่องระหว่างตึกสองตึกที่มีแสงส่องลงมาทำให้แลดูคล้ายหุบเขา
ชื่อภาพ วิ่งสู้ฟัก
โดย นายชนม์วรรธน์ ลีรุ่งนาวารัตน์ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง Nikon D60 เลนส์ kit 18-55mm vr
สถานที่ กลางซอยรุ่งอรุณ 1
วันและเวลา 31/1/2552 - 10.18 น.
แนวคิด : ให้เห็นถึ่งความสมบูรณ์ของพืชพักสวนครัวและความพอเพียง
ชื่อภาพ น้ำค้างหยดสุดท้าย
โดย นายชนินทรี สองเมือง สาขาพืชสวน เกษตร ปี 1
กล้อง Canon S5iS
สถานที่ แปลงเกษตร 
วันและเวลา 16/01/52 - 7:14 น.
แนวคิด : เขาว่ากันว่ากรุงเทพร้อนนักแต่ที่ลาดกระบังยังเย็นจนมีน้ำค้าง
ชื่อภาพ วิถีชีวิตคนลาดกระบัง
โดย น.ส.ประภัสสร ซ่อนกลิ่น สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90
สถานที่ ---
วันและเวลา 1/2/2552 13.36 น.
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ มุมนี้ก็มีนะ
โดย นายชนินทรี สองเมือง สาขาพืชสวน เกษตร ปี 1
กล้อง Canon S5iS
สถานที่ คณะเทคโนฯเกษตร 
วันและเวลา 12/01/52 - 16:01 น.
แนวคิด : ถึงแม้ตึกการเรียนการสอนที่ทันสมัยก็ยังมีต้นไม้ที่สวยงามที่เข้ากับคณะเกษตรเป็นอย่างดี
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.ตุลาพร สิรีสี สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90
สถานที่ ---
วันและเวลา 1/2/2552 13.41 น.
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ เสา-อาทิตย์ 
โดย นางสาวสุภาวดี ศรีไพร สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง Nikon D40
สถานที่ สนามกีฬา
วันและเวลา 20/1/52 - 17.40 น.
แนวคิด : ถ่ายเพราะพระอาทิตย์ตรงหัวเสาพอดี
ชื่อภาพ ชีวิต..เรา
โดย น.ส.สุภาพรรณ ณีขุนทด สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 1/2/2552 17.20 น.
แนวคิด : กว่าจะมีพืชพรรณธัญญาหารให้ทุกครัวเรือนได้อิ่มท้อง ล้วนต้องผ่านการฝึกฝน และเพาะปลูก ซึ่งมาจากลูกหลานเกษตรกรอย่างเรา และเผยแพร่ความรู้จาก คณะเกษตร
ชื่อภาพ อีกมุมหนึ่ง
โดย น.ส.ปิยนุช ทับทอง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4 
กล้อง Compact SONY W55
สถานที่ สนามกีฬา
วันและเวลา 16/1/52 - 16:49 น.
แนวคิด : มุมนี้สามารถมองเห็นตึก 12 ชั้นได้ และเป็นอีกมุมนึงที่แปลกตา
ชื่อภาพ ริมน้ำ
โดย น.ส.ฐิติรัตน์ พิชัยชาญเลิศ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Fuji Finepix S2000HD
สถานที่ ---
วันและเวลา 1/2/2552 17.43 น.
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ลิบ ลิบ
โดย นายจตุรนต์ เจิญพงษ์วิจิตร สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง Canon 350D
สถานที่ สนามกีฬา
วันและเวลา 28/1/52 - 18.06 น.
แนวคิด : เสาเหล็กกะแผ่นปูนที่ตั้งอวดสายตาผู้คนที่ผ่านไปมา เมื่อมองผ่านๆ อาจไม่มีอะไร แต่เมื่อมองในมุมที่อาทิดกะลังจะลับขอบฟ้ามันก็เปนสิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม
เหมือนกัน
ชื่อภาพ สายน้ำแห่งความหวัง
โดย น.ส.พลอย จรรโลงเศวตกุล ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตย์ ปี 4
กล้อง canon 400D เลนส์ 18-55 mm
สถานที่ คลองประเวศฯ บริเวณด้านหลังตลาดหัวตะเข้
วันและเวลา 10/05/2551 - 06:37 น.
แนวคิด : บรรยากาศยามเช้า ที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของชาวชุมชนริมคลอง มีเเสงเเรกของตะวันมาให้เห็น เปรียบเหมือนความหวังและเเรงใจให้ก้าวต่อไปในเช้าวันใหม่
ชื่อภาพ ศูนย์รวมใจ kmitl
โดย นายปิยนนท์ กันทา สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ตึกพระเทพฯ
วันและเวลา 10/1/52 - 10.39 น.
แนวคิด : แนวคิด วงเล็กๆ วงหนึ่งซึ่งอยู่ในมุมหนึ่งของตึกพระเทพฯเปรียบเสมือนจุดรวมของนักศึกษาไม่ว่าจะคณะใดหรือสาขาใดทุกคนก็ต้องเคยมาที่นี่
ซึ่งรูปๆนี้จะบอกถึง "ศูนย์รวมใจ kmitl"
ชื่อภาพ สายน้ำต่อชีวิต
โดย น.ส.พลอย จรรโลงเศวตกุล ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตย์ ปี 4
กล้อง canon 400D เลนส์ 18-55 mm
สถานที่ คลองประเวศบุรีรมย์
วันและเวลา 02/02/2552 - 17:17 น.
สายน้ำที่ถูกเเสงตกกระทบช่วยเพิ่มคุณค่า และสื่อให้เห็นว่าสายน้ำสำคัญต่อทุกชีวิต ทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรม เราทุกคนจึงควรเห็นคุณ
ค่าและช่วยกันรักษาแหล่งน้ำทุกๆแหล่ง เพื่อต่อทุกชีวิตให้ยั่งยืน
ชื่อภาพ ตึกเจ้าคุณฯ ยามค่ำคืน
โดย นายปิยนนท์ กันทา สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ตึกเจ้าคุณฯ
วันและเวลา 29/1/52 - 18.49 น.
แนวคิด : แนวคิด หลายคนคงไม่เคยเห็นตึกเจ้าคุณฯหลังจากพระอาทิตย์ตก แม้ว่าความความมืดจะปกปิดแต่ในความมืดนั้นก็แฝง ความสวยงามอีกแบบหนึ่ง
ชื่อภาพ ผสมผสาน
โดย นายปิยนนท์ กันทา สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ข้างรุ่งอรุณ
วันและเวลา 4/2/2552 - 18.10 น
แนวคิด : อยู่ใกล้นิดเดียว แต่ไม่มีใครเห็น
ชื่อภาพ ใต้ร่มเงา
โดย น.ส.จิราพร บุดดา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Olympus FE-230 
สถานที่ ลานจอดรถสนามกีฬา
วันและเวลา 16/1/2552 - 16.04 น.
แนวคิด : ได้เห็นถึงมุมที่แปลกใหม่ของลานจอดรถ
ชื่อภาพ เหลือกอเดียว
โดย นายปิยนนท์ กันทา สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ถนนเจ้าคุณฯ
วันและเวลา 5/2/2552 - 8.52 น
แนวคิด : ดินในกรุงเทพฯไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีน้อย 
ชื่อภาพ ท้องฟ้าปิด
โดย น.ส.ปาจรีย์ โกมลวัฒนพงศ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Nikon coolpix S3
สถานที่ ตึกเจ้าคุณฯ
วันและเวลา 22/1/2552 - 9.23 น.
แนวคิด : หมอกที่ลงตอนเช้าในเขตกรุงเทพฯ นั้นเป็นสิ่งที่นานๆจะเกิดขึ้นที
ชื่อภาพ ครัวหัวตะเข้
โดย นายสมโภช มีสวัสดิ เขตดอนเมือง กทม.
กล้อง ฟูจิ 570 sx dijital 
สถานที่ บ้านแถวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : ต้องการสื่อวิถีชีวิตแบบ ชาวบ้าน ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน ในภาวะที่เร่งรีบแบบนี้ จะหามุมสงบ นิ่งแบบนี้ไม่ได้อีกนอกจากลาดกระบัง ซึ่งแสดงออกถึง วิถีแห่งอดีต
ชื่อภาพ ริมน้ำ
โดย นส.ยุรนันท์ เรืองฤทธิ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Kodak EasyShare C613
สถานที่ ข้างตึกเจ้าคุณฯ
วันและเวลา 01/02/2552 - 9.11 น.
แนวคิด : มุมนี้เป็นมุมสบายของเด็กในตึกเจ้าคุณฯ ทุกคน
ชื่อภาพ ครัวหัวตะเข้1
โดย นายสมโภช มีสวัสดิ เขตดอนเมือง กทม.
กล้อง ฟูจิ 570 sx dijital 
สถานที่ บ้านแถวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : ต้องการสื่อวิถีชีวิตแบบ ชาวบ้าน ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน ในภาวะที่เร่งรีบแบบนี้ จะหามุมสงบ นิ่งแบบนี้ไม่ได้อีกนอกจากลาดกระบัง ซึ่งแสดงออกถึง วิถีแห่งอดีต
ชื่อภาพ เช้าวันพฤหัส
โดย นายฐปนา วชิรมาศ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง Canon Digital Kiss X
สถานที่ ตึกพระเทพ
วันและเวลา 22/1/2009 - 8.30 น.
แนวคิด : เนื่องจากการใส่บาตรตอนเช้าวันพฤหัสยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรและยังมีคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมนี้อยู่ภายในสถาบัน ผมเลยอยากถ่ายทอดกิจกรรม
นี้อกมาเป็นภาพถ่าย เนื่องจากเป็นงานบุญ อยากให้คนที่อยากทำบุญแต่อาจไม่รู้ว่ามีกิจกรรมนี้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม
ชื่อภาพ แสงทองจากฟากฟ้า
โดย นายสมโภช มีสวัสดิ เขตดอนเมือง กทม.
กล้อง ฟูจิ 570 sx dijital 
สถานที่ บ้านแถวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : ต้องการสื่อวิถีชีวิตแบบ ชาวบ้าน ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน ในภาวะที่เร่งรีบแบบนี้ จะหามุมสงบ นิ่งแบบนี้ไม่ได้อีกนอกจากลาดกระบัง ซึ่งแสดงออกถึง วิถีแห่งอดีต
ชื่อภาพ มุมนี้ก็มีน่ะ
โดย น.ส.อรุณี วงษ์พรม สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Kodak
สถานที่ หลังตึกพระเทพฯ
วันและเวลา 1/02/52 - 16.38 น.
แนวคิด : แสดงให้เห็นถึงความสวยงามภายในสถาบัน
ชื่อภาพ หมวกของปู่
โดย นายโกสินทร์ โกศินานนท์ เขตหลักสี่ กทม.
กล้อง ฟูจิ 570 sx dijital 
สถานที่ บ้านแถวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : เป็นหมวกของปู่ ที่ใส่สมัยตอนเป็นหนุ่มๆปัจจุบัน คุณปู่ได้เสียชีวิตลงแล้ว แต่ของของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิม เปรียบเสมือนลาดกระบังที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
และคงอยู่ได้อย่างสงบสุข
ชื่อภาพ Before_sunset
โดย น.ส.ธณัฐยา จันทรศรี สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ---
วันและเวลา 17/1/2552 - 17.36 น.
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ แมวของฉัน
โดย นายโกสินทร์ โกศินานนท์ เขตหลักสี่ กทม.
กล้อง ฟูจิ 570 sx dijital 
สถานที่ บ้านแถวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : เมื่อพูดถึงวิถีท้องทุ่งลาดกระบัง เราก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงบ้านที่อยู่ริมน้ำ และวิถีชีวิตแบบอดีต ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้น เจ้าแมวเหมียว ก็มี
ความสุขโดยไม่ต้องมีแสง สี แห่งความเจริญเข้ามาบดบัง
ชื่อภาพ half_frame
โดย น.ส.ธัญญารัตน์ ริมผดี สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง Canon 350D
สถานที่ ---
วันและเวลา 12/1/2552 - 13.41 น.
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ แสงสะท้อน
โดย นายโกสินทร์ โกศินานนท์ เขตหลักสี่ กทม.
กล้อง ฟูจิ 570 sx dijital 
สถานที่ บ้านแถวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : ต้องการสื่อวิถีชีวิตแบบ ชาวบ้าน ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน ในภาวะที่เร่งรีบแบบนี้ จะหามุมสงบ นิ่งแบบนี้ไม่ได้อีกนอกจากลาดกระบัง ซึ่งแสดงออกโดยแสงสะท้อน
ลงบนผืนน้ำ
ชื่อภาพ ครั้งหนึ่งในชีวิต
โดย นายอภิศักดิ์ ถากง สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D60
สถานที่ ---
วันและเวลา 29/5/2551
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ เครื่องจักรกับการเก็บเกี่ยว
โดย นายธนโชค ภูมิศิริชโย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.
กล้อง Canon 400D + 70-200mm. F4L
สถานที่ หลังหมู่บ้านเลคการ์เด้น แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
วันและเวลา 21/07/2551 - 18.28 น.
แนวคิด : เครื่องจักรที่ทันสมัยได้ถูกนำมาใช้ในวิถีชีวิตเกษตรกรของชาวลาดกระบัง
เฉกเช่นเดียวกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของสังคมในพื้นที่ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ
ชื่อภาพ จั่ว
โดย นายนิพนธ์ ดิษฐวุฒิ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ---
วันและเวลา 28/1/2552 - 15.46 น.
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ควายเหล็ก
โดย นายธนโชค ภูมิศิริชโย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.
กล้อง Canon 400D + Tamron 18-200mm. F3.5-6.3
สถานที่ พื้นที่นาบริเวณถนนขุมทอง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
วันและเวลา 16/04/2551 - 14.46 น.
แนวคิด : เครื่องจักรไถนาที่เรียกขานกันว่าควายเหล็กได้ถูกนำมาใช้ในวิถีชีวิตเกษตรกรของชาวลาดกระบัง
เฉกเช่นเดียวกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของสังคมในพื้นที่ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ
ชื่อภาพ ชิงช้าไม้
โดย น.ส.เนตรชนนี วรภักดิ์ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D60
สถานที่ ---
วันและเวลา 30/5/2551 - 23.59 น.
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ริมคลอง
โดย นายสิทธิ วัฒนกูล ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตย์ ปี 4 
กล้อง canon EOS350D
สถานที่ สะพานตรงข้ามคณะเทคโนเกษตร
วันและเวลา 23/1/2552
แนวคิด : แม้วันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ความสงบสุขในวิถีชีวิตริมน้ำก็ไม่เปลี่ยนแปลง
ชื่อภาพ ตะวันชิงพลบ
โดย น.ส.สุภาพรรณ ณีขุนทด สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ดาวเทียม หลังแปลงเกษตร
วันและเวลา 1/2/2552 - 17.40 น.
แนวคิด : จากมุมใน สุดเขตKMITL ภายใต้พืชพรรณทางการเกษตรที่อยู่รายล้อม ประกอปกันเป็นภาพที่งดงาม ที่หาชมได้ไม่แพ้ที่ใดเลย
ชื่อภาพ ม่านหมอกเกษตร
โดย นายสมรรถชัย มารอด สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง sony Cyber-shot
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 22/1/2552 - 10.01 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่เคยสังเกตในแปลงเกษตร
ชื่อภาพ ทางเลือก
โดย นายวรงค์พล เกิดสาย สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D80
สถานที่ บริเวณมอเตอร์เวย์ข้างๆ สถาบัน
วันและเวลา 17/12/2551 - 18.50 น.
แนวคิด : ทางรถไฟที่ยาวไกล ก็มีจุดที่สิ้นสุดลง แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะหยุดหรือไปต่อ
ชื่อภาพ ลงแขก
โดย นายสมรรถชัย มารอด สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง sony Cyber-shot
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 22/1/2552 - 10.08 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่เคยสังเกตในแปลงเกษตร
ชื่อภาพ นี่แหละลาดกระบัง
โดย นายนฤดล คำพอง สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D60
สถานที่ ---
วันและเวลา 31/5/2551 - 0.31 น.
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ พื้นที่ว่างเปล่าแห่งการฟื้นฟู
โดย นายสมรรถชัย มารอด สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง sony Cyber-shot
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 22/1/2552 - 10.11 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่เคยสังเกตในแปลงเกษตร 
ชื่อภาพ เป็นราง
โดย น.ส.พรไพรินทร์ อินโต สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ---
วันและเวลา 28/1/2552 - 15.48 น.
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ เด็กเกษตรเจ้าคุณทหาร
โดย น.ส.ธิดา โชตินวนนท์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง NIkon D60 
สถานที่ แปลงเกษตร 
วันและเวลา 4/2/2552 - 18.12 น.
แนวคิด : กำลังเห็นเพื่อนทุ่มเทกับการถอนวัชพืชในแปลงผัก
ชื่อภาพ มุม
โดย น.ส.นัดดา ทองสิริไพรศรี สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ---
วันและเวลา 28/1/2552 - 13.04 น.
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ สวนผักยามเย็น
โดย น.ส.ธิดา โชตินวนนท์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง NIkon D60 
สถานที่ แปลงเกษตร 
วันและเวลา 4/2/2552 - 17.53 น.
แนวคิด : เป็นธรรมชาติที่สวยงามดี
ชื่อภาพ มุมนี้มีด้วยเหรอ
โดย น.ส.วีรนุช พันธ์ตา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4 
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.ธิดา โชตินวนนท์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง NIkon D60 
สถานที่ แปลงที่ดาวเทียม 
วันและเวลา 4/2/2552 - 17.50 น.
แนวคิด : อยู่ปี 4 แล้ว นึกถึงวันเก่าๆ ที่เคยได้ทำแปลง
ชื่อภาพ ถนน KMITLยามเย็น
โดย น.ส.ณัฏฐา สุกใส สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Compact Samsung NV100HD
สถานที่ บริเวณป้ายรถเมล์คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันและเวลา 16/1/2552 - 18.00 น.
แนวคิด : ถ่ายภาพตอนที่รถกำลังติด และคิดว่าถ้าหากถ่ายภาพถนนบนรถยนต์ภาพจะออกมาเป็นอย่างไร นอกจากนั้นยังชอบสีบนท้องฟ้าที่มีสองสีตัดกัน รวมทั้งยังเป็นภาพ
อีกหนึ่งมุมมองที่ Unseen ใน KMITL ค่ะ
ชื่อภาพ ทุ่งนาจัดสรร
โดย นายเรวัต งามวงษ์วาน สาขาพืชสวน เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D60 
สถานที่ แขวงทับยาว 
วันและเวลา 5/2/2552 - 8.19 น.
แนวคิด : อยากให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่คือ หมู่บ้านจัดสรร และสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว คือ ทุ่งนา ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
ชื่อภาพ ตะวันแรก
โดย นายศิริชัย ศรีวลีรัตน์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เกษตร ปี 2 (ต่อเนื่อง)
กล้อง Nikon D40 /18-55 mm
สถานที่ บนตึกเจ้าคุณทหารฯ
วันและเวลา 28/1/2552 - 17.52 น.
แนวคิด : พระอาทิตย์แรกของปีใหม่
ชื่อภาพ รวงข้าว
โดย นส.ยุรนันท์ เรืองฤทธิ์ อุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Kodak EasyShare C613
สถานที่ ทุ่งติดกับมอเตอร์เวย์
วันและเวลา 04/02/52 - 15.00 น.
แนวคิด : รวงข้าวสีเหลืองทองที่รอการเก็บเกี่ยว
ชื่อภาพ เงางาม
โดย นายจตุรนต์ เจริญพงษ์วิจิตร สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง Canon 350D
สถานที่ ด้านหลังตึกพระเทพ
วันและเวลา 28/1/2552 - 17.52 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆคนไม่เคยสังเกต
ชื่อภาพ กลางทุ่ง
โดย นส.ยุรนันท์ เรืองฤทธิ์ อุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Kodak EasyShare C613
สถานที่ ข้างคณะ IT
วันและเวลา 04/02/52 - 15.00 น.
แนวคิด : ตึกเรียนติดทุ่ง มีที่ไหนกัน แต่ที่นี่มี ที่ลาดกระบัง
ชื่อภาพ ตึก เสาไฟ ต้นไม้
โดย นายจตุรนต์ เจริญพงษ์วิจิตร สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง Canon 350D
สถานที่ ด้านหลังตึกพระเทพ
วันและเวลา 28/1/2552 - 17.55 น.
แนวคิด : เสาไฟ ต้นไม้และตึกพระเทพน่าจะเข้ากันได้
ชื่อภาพ เหลืองอร่าม
โดย นส.ยุรนันท์ เรืองฤทธิ์ อุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Kodak EasyShare C613
สถานที่ ข้างคณะ IT
วันและเวลา 04/02/52 - 15.00 น.
แนวคิด : ท้องทุ่งที่ติดกับรั้วสถาบัน กลิ่นอายธรรมชาติที่ยังพบได้ที่ลาดกระบัง 
ชื่อภาพ ---
โดย นายวิโรจน์ วงศ์กาฬสินธุ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เกษตร ปี 2 (ต่อเนื่อง)
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ยกยอ ปอปั้น
โดย นายถาวร ศรมีศรี สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 1(ต่อเนื่อง)
กล้อง sumsung i8 (samsung lens)
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : แบบนี้มีไม่มาก(กรุงเทพฯ)น่ารักดี(แฟนบอก)
ชื่อภาพ ---
โดย นายวิโรจน์ วงศ์กาฬสินธุ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เกษตร ปี 2 (ต่อเนื่อง)
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ชิงช้าไม้
โดย นายปารเมศ ชินอุดมพร ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง canon30d lens 28-105 mm 
สถานที่ โค้งยายจ้อย
วันและเวลา 5/2/2552 - 18.00 น.
แนวคิด : ถึงแม้ลาดกระบังจะเปลี่ยนแปลงไป แต่วิถีการเกษตรมิเคยเปลี่ยนตามเลย จึงมีแปลงนาข้างๆตึกที่ทันสมัย เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว
ชื่อภาพ ---
โดย นายวิโรจน์ วงศ์กาฬสินธุ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เกษตร ปี 2 (ต่อเนื่อง)
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ริมคลอง
โดย นายสิทธิ วัฒนกูล ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตย์ ปี 4 
กล้อง canon EOS350D
สถานที่ สะพานตรงข้ามคณะเทคโนเกษตร
วันและเวลา 23/6/2551
แนวคิด : แม้วันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ความสงบสุขในวิถีชีวิตริมน้ำก็ไม่เปลี่ยนแปลง
ชื่อภาพ Shadow in the morning
โดย นายวิวัฒน์ ภูดวง สาขานิเทศศาสตร์เกษตร เกษตร ปี 1 (ต่อเนื่อง)
กล้อง Nikon D 60
สถานที่ สระน้ำโรงอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันและเวลา 5/2/2552 - 07.00 น.
แนวคิด : คนเราชอบมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว สิ่งที่มองเห็นอาจจะไม่สวยงามเสมอไป แต่เมื่อเกิดภาพซ้อนหรือเงา จะทำให้ภาพนั้เปลี่ยนไป
ชื่อภาพ ริมคลอง3
โดย นายสิทธิ วัฒนกูล ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตย์ ปี 4 
กล้อง canon EOS350D
สถานที่ สะพานตรงข้ามคณะเทคโนเกษตร 
วันและเวลา 23/6/2551
แนวคิด : แม้วันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ความสงบสุขในวิถีชีวิตริมน้ำก็ไม่เปลี่ยนแปลง
ชื่อภาพ ลวงตา
โดย นายสิทธิ วัฒนกูล ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตย์ ปี 4 
กล้อง canon EOS350D
สถานที่ สนามกีฬา
วันและเวลา 15/7/2551
แนวคิด : การเปลี่ยนมุมมองใหม่ของสิ่งที่หลายคนเคยพบเห็น (จากแสง เงา รูปร่าง รูปทรง และองค์ประกอบต่างๆ ทำให้สิ่งต่างๆ มองดูคล้ายกับลวดลายกราฟฟิค 2 มิติ 
ก่อให้เกิดการรับรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น) 
ชื่อภาพ เหนื่อยหนัก
โดย นายปฏิพัทธ์ พรหมณเรศ ปริญญาโท สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90 + sigma 10-20 mm.
สถานที่ แปลงเกษตรตึกแอล
วันและเวลา 2/2/2552 – 17.02 น.
แนวคิด : ถึงจะเป็นนักศึกษาก็ต้องลงมือปฏิบัติเองเพื่อให้รู้งาน
ชื่อภาพ ม่านหมอก
โดย นายสิทธิ วัฒนกูล ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตย์ ปี 4 
กล้อง canon EOS350D
สถานที่ ข้างสระน้ำ คณะเทคโนเกษตร
วันและเวลา 23/1/2552
แนวคิด : เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนไป อะไรหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลง 
ชื่อภาพ สวย ถึก บึกบึน
โดย นายปฏิพัทธ์ พรหมณเรศ ปริญญาโท สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90 + sigma 10-20 mm.
สถานที่ แปลงเกษตรตึกแอล
วันและเวลา 2/2/2552 – 17.08 น.
แนวคิด : กว่าทีเกษตรกรจะได้ผลผลิตก็ต้องทำงามหามรุ่งหามค่ำ
ชื่อภาพ กลางน้ำ
โดย นายสิทธิ วัฒนกูล ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตย์ ปี 4 
กล้อง canon EOS350D
สถานที่ ข้างสระน้ำ คณะเทคโนเกษตร
วันและเวลา 23/1/2552
แนวคิด : เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนไป อะไรหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลง
ชื่อภาพ ชิว ชิว ณ.แปลง
โดย นายปฏิพัทธ์ พรหมณเรศ ปริญญาโท สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90 + sigma 10-20 mm.
สถานที่ แปลงเกษตรตึกแอล
วันและเวลา 2/2/2552 – 17.10 น.
แนวคิด : อยากให้เห็นแสงยามเย็นที่แปลงเกษตรว่ามันสวยเพียงใด
ชื่อภาพ มุมโรแมนติก
โดย นายธนโชค ภูมิศิริชโย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.
กล้อง Canon 400D + Tokina 12-24mm. F4
สถานที่ อาคารเรียนรวมพระเทพฯ สจล.
วันและเวลา 01/02/2551 - 17.49 น.
แนวคิด : มุมนี้อยู่ในใจของใครหลายคน เป็นสะพานทอดยาวเชื่อมอาคารเรียนที่สวยงาม
บรรยากาศร่มเย็นสบายเคล้าด้วยเสียงเครื่องบินที่บินอยู่ห่างๆ ได้บรรยากาศถึงความทันสมัยและอบอุ่น
ชื่อภาพ หนึ่งคนทำ ให้หมื่นคนกิน
โดย นายอนิวัฒน์ ปรือปรัก ชั้นปี 2 ต่อเนื่อง สาขาพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กล้อง sumsung i8 
สถานที่ แขวงขุมทอง ลาดกระบัง
วันและเวลา 5/2/2552 - 18:15 น.
แนวคิด : ไม่มีใครรู้หรอกว่านาข้าวแปลงนี้จะได้ข้าวสักกี่เมล็ด แต่ทุกคนจงรู้ไว้เถิดว่ากว่าจะได้มาซึ่งข้าวแต่ละเมล็ดต้องแลกด้วยหยดน้ำ ที่เรียกว่าเหงือหลายต่อหลายหยดรดลงผืนท้องนา
ชื่อภาพ ดอกแคแสด
โดย นส.ศรินทิพย์ จินตนาวรารักษ์ สาขาเทคโนโลยีการหมัก อุตฯ ปี 4
กล้อง canon 1000D 24-105 F4 canon 
สถานที่ ข้างสนามกีฬา
วันและเวลา 31/1/2552 เวลา 18.00น.
แนวคิด : อยากได้รูปของดอกแคแสด ที่เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน
รูปที่ถ่ายเป็นดอกแคแสดที่อยู่บนต้น ลักษณะเป็นช่อสวยงาม น้อยคนนักที่จะได้เห็นเพราะต้นแคแสดค่อนข้างที่จะสูง
การถ่ายภาพนี้ใช้เลนส์24-105 F4 canon ซึ่งสามารถซูมให้เห็นระยะไกลได้ จึงสามารถเห็นรายละเอียดของดอกแคแสดชัดเจน
ชื่อภาพ อนาคตเกษตรกรไทย
โดย นายอนิวัฒน์ ปรือปรัก ชั้นปี 2 ต่อเนื่อง สาขาพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กล้อง sumsung i8 
สถานที่ แขวงขุมทอง ลาดกระบัง
วันและเวลา 5/2/2552 - 18:11 น.
แนวคิด : ถึงตาจะมองไปได้ไกลสักเพียงใหน แต่คงไม่มีใครมองเห็นอนาคตที่ดีของเกษตรกรไทย
ชื่อภาพ รอ
โดย นส.ศรินทิพย์ จินตนาวรารักษ์ สาขาเทคโนโลยีการหมัก อุตฯ ปี 4
กล้อง canon 1000D 24-105 F4 canon
สถานที่ ข้างสนามกีฬา
วันและเวลา 31/1/2552 เวลา 17.00น.
แนวคิด : บรรยากาศตอนเย็น การถ่ายภาพแสงจากดวงอาทิตย์เป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะต้องการได้แสงของตอนเย็นมากๆ ทั้งๆที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน
รูปถ่ายต้องสามารถสื่อถึงอะไรได้หลายๆ อย่าง มุมนี้ค่อนข้างจะหลากหลายอารมณ์ เช่น ความเหงา คิดถึงบ้าน ความหวัง และการรอคอย
อยากจะถ่ายภาพออกมา เพื่อสื่อให้ผู้เห็นได้หลายๆ ความรู้สึก
ชื่อภาพ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
โดย นายอนิวัฒน์ ปรือปรัก ชั้นปี 2 ต่อเนื่อง สาขาพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กล้อง sumsung i8 
สถานที่ แขวงขุมทอง ลาดกระบัง
วันและเวลา 5/2/2552 - 18:09 น.
แนวคิด : หลายๆคนได้เวลาหยุดพัก แต่ยังมีอีกหลายคนพึ่งได้เวลาเริ่ม (งาน)
ชื่อภาพ ฟ้าใสวันสวย
โดย นายสมรรถชัย มารอด สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง nikon D40
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 1/2/2552 - 13.59 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ สบาย
โดย นายนริศ จันทา วิศวกรรมโทรคมนาคม ปี 4
กล้อง D70s Lens 18-70mm
สถานที่ บริเวณถนนคุ้มเกล้า
วันและเวลา 04/02/2552 
แนวคิด : แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเขตลาดกระบัง ที่ผูกพันกับสายน้ำ และสามารถอยู่ได้อย่างสบายกายและใจ แม้เมืองจะมีเทคโนโลยีที่เจริญมากเพียงใด
ชื่อภาพ วันเวลาที่ล่วงเลย
โดย นายสมรรถชัย มารอด สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง nikon D40
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 1/2/2552 - 14.30 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ ดูวิถีชีวิต
โดย นายนริศ จันทา วิศวกรรมโทรคมนาคม ปี 4
กล้อง D70s Lens 18-70mm
สถานที่ ท่าน้ำวัดปลูกศรัทธา
วันและเวลา 03/02/2552 
แนวคิด : แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวลาดกระบังที่สงบ เรียง่าย เป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติ
ชื่อภาพ แอบ
โดย นายสมรรถชัย มารอด สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง nikon D40
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 1/2/2552 - 14.34 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ ควบคู่
โดย นายนริศ จันทา วิศวกรรมโทรคมนาคม ปี 4
กล้อง D70s Lens 18-70mm
สถานที่ วัดปลูกศรัทธา
วันและเวลา 03/02/2552 
แนวคิด : แม้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพระมีความเจริญก้าวหน้าไปเพียงใด แต่ชาวลาดกระบังก็ยังไม่ทิ้งการพัฒนาทางวัฒนธรรมถือเป็นความเจริญที่ควบคู่กันไป
ชื่อภาพ : ลับตาแต่ไม่ลับใจ
โดย น.ส.พลอย จรรโลงเศวตกุล ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตย์ ปี 4
กล้อง canon 400D เลนส์ 18-55 mm
สถานที่ : ตึกทรงไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันและเวลา : 28/01/2552 - 20:07 น.
แนวคิด : พระอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้าไปเเล้ว เเต่ก็ยังคงให้เเสงสว่างเเก่ท้องฟ้ายามค่ำ ก่อให้เกิดความสว่างไสวเเก่สถานที่ เปลี่ยนจากความเงียบงันเป็นความมีชีวิตชีวา ถึง
เเม้จะมองไม่เห็นต้นกำเนิดของเเสงก็ตาม แต่ก็ยังรับรู้ได้ถึงพลังที่ทำให้ท้องฟ้ายังคงมีเเสงสว่าง
ชื่อภาพ เตรียมลงแปลง
โดย นายอรรนพ แสนเมือง ปริญญาโท สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D80 + nikon 18-135 mm.
สถานที่ หลังหอ
วันและเวลา ลืมตั้งเวลาที่กล้อง
แนวคิด : เห็นเสื้อแล้วใจสู้
ชื่อภาพ : หยุดพัก
โดย น.ส.พลอย จรรโลงเศวตกุล ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตย์ ปี 4
กล้อง canon 400D เลนส์ 18-55 mm
สถานที่ : สวนพระนคร 
วันและเวลา : 10/05/2551 - 07:15 น.
แนวคิด : ที่เเห่งนี้ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับผู้ที่ต้องการมาพักกายเเละพักใจ ไม่ว่าจะเช้า สาย บ่าย เย็น มุมเล็กๆมุมนี้ ก็จะต้อนรับชาวลาดกระบังให้มาสัมผัสถึงความร่มรื่น ร่ม
เย็น ปลดปล่อยความว้าวุ่นเเละทิ้งความวุ่นวายไว้ แล้วมาผ่อนคลายที่ม้านั่งตัวนี้ได้เสมอ
ชื่อภาพ ตะวันยังกิน
โดย นายอรรนพ แสนเมือง ปริญญาโท สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D70s + Nikkor 50 mm.
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 20/2/2551 – 16.33 น.
แนวคิด : ไม่เคยเห็นในแปลง
ชื่อภาพ : celebrated
โดย น.ส.พลอย จรรโลงเศวตกุล ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตย์ ปี 4
กล้อง canon 400D เลนส์ 18-55 mm
สถานที่ สระน้ำระหว่างวิศวะกับสถาปัตย์ 
วันและเวลา 18/10/2551 - 07:12 น.
แนวคิด : บรรยากาศของความยินดีกำลังจะเริ่มขึ้น ลูกโป่งที่มีสีสันหลากหลายพร้อมใจกันเปล่งสีเพื่อเเสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ของรั้วเเคเเสด ลูกโป่งจะขยับตัวเเสด
งความยินดีตลอดเวลาเนื่องจากคลื่นน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เหมือนความสำเร็จของบัณฑิตที่กำลังจะมีขึ้นต่อจากนี้
ชื่อภาพ รักษาทุกโรค
โดย นายชนม์วรรธน์ ลีรุ่งนาวารัตน์ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง samung i8
สถานที่ ข้างคณะสารสนเทศ
วันและเวลา ---
แนวคิด : เครื่องไม้มือในการทำการเกษตรของคนในชุมชนลาดกระบังที่ยังมีการใช้อยู่
ถึ่งแม้จะเป็นแห่งอุตสาหกรรมแล้วก็ตาม
ชื่อภาพ Sunshine
โดย น.ส.ธิดา โชตินวนนท์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง NIkonD60 
สถานที่ เนิสข้างตึกเจ้าคุณ
วันและเวลา 3/2/2552 - 17.46 น.
แนวคิด : นั่งช่วยงานพี่ปริญญาโทที่เนิสพอดีพระอาทิตย์กำลังจะตก
ชื่อภาพ ริมคลอง
โดย นายชนม์วรรธน์ ลีรุ่งนาวารัตน์ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง samung i8
สถานที่ คลองข้างมอเตอร์เวย์
วันและเวลา ---
แนวคิด : ถึงแม้ลาดกระบังเป็นแหล่งอุตสหกรรมแต่ก็ยังมีวิถีชีวิตแบบเกษตร
ชื่อภาพ พระอาทิตย์ สะท้อนน้ำ
โดย น.ส.ธิดา โชตินวนนท์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง NIkonD60 
สถานที่ แปลงที่ดาวเทียม
วันและเวลา 4/2/2552 - 17.46 น.
แนวคิด : เห็นแล้วสวยดี
ชื่อภาพ ริมคลอง
โดย นายปิยนนท์ กันทา พัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ถนนเจ้าคุณฯ
วันและเวลา 5/2/2552 - 9.01 น.
แนวคิด : วิถีของชาวบ้านในเขตลาดกระบังที่อาศัยอยู่ริมคลอง ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
ชื่อภาพ อุโมงค์
โดย น.ส.ธิดา โชตินวนนท์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง NIkonD60 
สถานที่ ริมทางรถไฟ
วันและเวลา 4/2/2552 - 19.21 น.
แนวคิด : กำลังจะกลับหอพอดีเห็นสวยดีเลยถ่าย
ชื่อภาพ ท้องทุ่งเกษตร 
โดย นายกิตติ ปัญจศีลวุฒิ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง konika minolta Dimage Z5
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : เป็นบรรยากาศยามเย็นภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในภาพจะเห็นว่ามีการทำแปลงเกษตรจึงอยากโฆษณาให้เห็นถึงบรรยากาศ
ชื่อภาพ ผูกพันธ์
โดย นายเรวัต งามวงษ์วาน สาขาพืชสวน เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D60 
สถานที่ ตึกพระเทพ 
วันและเวลา 22/1/2552 - 8.21 น.
แนวคิด : ผมคิดว่าตึกพระเทพ คงเป็นความผูกพันธ์และความทรงจำแรกเริ่มของใครหลายๆ คนที่ได้ก้าวเข้ามาเรียนที่นี่
ชื่อภาพ คลองชีวิต
โดย นายณัฐวุฒิ น้อยดี สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง fujifilm s5600
สถานที่ คลองตลาดหัวตะเข้
วันและเวลา 5/02/52 - 12.20 น.
แนวคิด : ชีวิตรอบข้างคลองที่ใช้น้ำกับชีวิตประจำวัน
ชื่อภาพ ลงตัว
โดย นายเรวัต งามวงษ์วาน สาขาพืชสวน เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D60 
สถานที่ ตึกพระเทพ 
วันและเวลา 22/1/2552 - 8.42 น.
แนวคิด : ลงตัว คือ ความสูงและยาวของตึก บวกความสวยงามของกิ่งไม้ บวกหมอกบางๆ บวกภาพกิจกรรมดีดี ผสมกันอย่างลงตัวดี
ชื่อภาพ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน(น้ำ)
โดย นายณัฐวุฒิ น้อยดี สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง fujifilm s5600
สถานที่ ทางลัดบางนา ตราด
วันและเวลา 5/02/52 - 12.50 น.
แนวคิด : ชีวิตของเกษตรกรในทำมาหากินในเขตกรุงเทพ
ชื่อภาพ สถาปัตย์
โดย นายเรวัต งามวงษ์วาน สาขาพืชสวน เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D60 
สถานที่ คณะสถาปัตย์ 
วันและเวลา 19/1/2552 - 11.03 น.
แนวคิด : ภาพที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบอาคาร ทางเดิน ตึก ที่สวยงามลงตัว
ชื่อภาพ มะพร้าวลอยฟ้า
โดย นายณัฐวุฒิ น้อยดี สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง fujifilm s5600
สถานที่ ทางลัดบางนา ตราด
วันและเวลา 5/02/52 - 13.42 น.
แนวคิด : ได้ชิมน้ำมะพร้าวที่มีความอร่อยจึงมีความสุข
ชื่อภาพ สะพานลอย KMITL
โดย นายปารเมศ ชินอุดมพร ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3 
กล้อง canon30d lens 18-55 mm
สถานที่ สะพานหน้าคณะวิทยาศาสตร์
วันและเวลา 22/1/2552 - 07.20 น.
แนวคิด : เป็นสะพานที่มีมานาน แต่จะมีซะกี่คนกันเล่าที่จะใช้ และยิ่งยามเช้าแบบนี้แล้วล่ะก็....
ชื่อภาพ แปลงของนุ๋
โดย นายศรายุทธ เจริญลาภ สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง นิคอน D60
สถานที่ ใต้สะพานมอเตอร์เวร์
วันและเวลา 04/02/2552 - 18.02 น.
แนวคิด : นึกถึงตอนอยู่ปี 1 ทำแปลงเหนื่อยมาก
ชื่อภาพ รอเป็นคนถัดไป
โดย นายนิมิตร มาเม่น สาขาพัฒนาการเกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง กล้องโทรศัพท์ โนเกีย N95
สถานที่ หน้าตึกอธิการบดี
วันและเวลา 05/02/52 - 11.03 น.
แนวคิด : การรอคอยที่เดียวดายท่ามกลางความวุ่นวายของวันที่รีบเร่งที่ใครบางคนกำลังคิดถึง " ใคร " สักคน
ชื่อภาพ ข้าวโพดยายเย็น
โดย นายศรายุทธ เจริญลาภ สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง นิคอน D60
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 04/02/2552 - 17.59 น.
แนวคิด : แนวคิด เมื่อไหร่จะโต อยากกินมาก
ชื่อภาพ รอเธอหันมามอง (เครื่องบินมุมนี้)
โดย นายนิมิตร มาเม่น สาขาพัฒนาการเกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง กล้องโทรศัพท์ โนเกีย N95
สถานที่ หน้าตึกอธิการบดี
วันและเวลา 05/02/52 - 11.08 น.
แนวคิด : มุมนี้เป็นอีกมุมที่มองเครื่องบิน ที่เป็นสิ่งที่จะต้อง (ทน)อยู่ไปกับสถาบันไปตลอด เพราะชานเมืองที่กำลังจะเป็นเมือง ได้ย่างกายเข้ามาแล้ว...
ชื่อภาพ นา น่า น้า
โดย นายศรายุทธ เจริญลาภ สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง นิคอน D60
สถานที่ แปลงข้างๆคณะ IT
วันและเวลา 04/02/2552 - 16.53 น.
แนวคิด : สงสารชาวนา ชอบ^^
ชื่อภาพ ว่าที่หอประชุม พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
โดย นายปารเมศ ชินอุดมพร ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3 
กล้อง canon30d lens ef 28-105 mm
สถานที่ สถานที่ก่อสร้างหอประชุม
วันและเวลา 5/2/2552 - 18.50 น.
แนวคิด : เป็นภาพการทำงานก่อสร้างหอประชุมของสถาบัน ซึ่งน้อยคนคงไม่เคยเห็นว่ามีการทำงานในเวลากลางคืนด้วย และภาพนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์
ชื่อภาพ หุ่นไล่กา
โดย น.ส.สุภาวดี ศรีไพร สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ มุมมดมอง
โดย นายเลิศฤทธิ์ ทรัพย์เฉลิม ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง NIKON D90 18-70
สถานที่ สถานีรถไฟพระจอมเกล้าฯ
วันและเวลา 3/2/2552 - 17.51 น.
แนวคิด : ถ้าเราเป็นมดที่กำลังจะข้ามทางรถไฟล่ะ? จะเป็นยังไงนะ?
ชื่อภาพ farm
โดย น.ส.สุภาวดี ศรีไพร สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ คันเก่า...
โดย นายเลิศฤทธิ์ ทรัพย์เฉลิม ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง NIKON D90 18-70
สถานที่ สถานีรถไฟพระจอมเกล้าฯ
วันและเวลา 3/2/2552 - 17.17 น.
แนวคิด : เห็นจักรยานคันเก่าแล้วนึกถึงอดีตที่ผ่านมา บนเส้นทางอันยาวไกล
ชื่อภาพ ปลูกผักกันนะ
โดย น.ส.สุภาวดี ศรีไพร สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ดาด....ฟ้า
โดย นายเลิศฤทธิ์ ทรัพย์เฉลิม ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 4
กล้อง NIKON D90 18-70
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันและเวลา 5/2/2552 - 22:19 น.
แนวคิด : ลาดกระบังยามค่ำคืน 
ชื่อภาพ เขียวชอุ่ม
โดย น.ส.วีรนุช พันธ์ตา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ …BANK BANK….
โดย นายปฏิพัทธ์ พรหมณเรศ ปริญญาโท สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D70s + sigma 10-20 mm.
สถานที่ ทางเข้าหอใน สจล.
วันและเวลา 9/9/2551 – 21.00 น.
แนวคิด : หลังฝนตกมักจะมีความงามให้เห็นเสมอ
ชื่อภาพ ทำงาน... ทำงาน
โดย น.ส.วีรนุช พันธ์ตา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ แสงผีตากผ้าอ้อม
โดย นายปฏิพัทธ์ พรหมณเรศ ปริญญาโท สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90 + Nikkor 18-70 mm.
สถานที่ ตึกเจ้าคุณ
วันและเวลา 30/12/2551 – 18.10 น.
แนวคิด : หลังพระอาทิตย์ตกสีของท้องฟ้าจะสวยงามยากที่จะขาดเดาได้ว่าเป็นสีไหน
ชื่อภาพ แสงอาทิตย์บนผิวน้ำ
โดย น.ส.วีรนุช พันธ์ตา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ วงเวียนชีวิต
โดย นายปฏิพัทธ์ พรหมณเรศ ปริญญาโท สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90 + sigma 10-20 mm.
สถานที่ ตึกพระเทพ
วันและเวลา 2/2/2552 – 17.51 น.
แนวคิด : เรื่อยเปื่อย
ชื่อภาพ สีทองของท้องทุ่ง
โดย น.ส.อรุณี วงษ์พรม สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ข้างถนนเจ้าคุณฯ
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : คุณค่าของท้องนา ที่มีค่าเสมือนทองคำล้ำค่า
ชื่อภาพ ภาพโหลๆ
โดย นายนริศ จันทา วิศวกรรมโทรคมนาคม ปี 4
กล้อง นิคอน D70s Lens 24-70mm
สถานที่ ตึก 12
วันและเวลา 04/02/2552 
แนวคิด : บางคนอาจเคยเห็นแค่ตึก 12 ชั้นเวลากลางวันเลยอยากให้เห็นมุมเวลากลางคืนบ้าง
ชื่อภาพ ทรัพย์ในดิน
โดย กาญจนา นฤภัย สาขาปฐพีวิทยา เกษตร ปี3
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา 1/1/2552
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ลาดกระบังแผ่นดินทอง
โดย นายนริศ จันทา วิศวกรรมโทรคมนาคม ปี 4
กล้อง นิคอน D70s Lens 24-70mm
สถานที่ บนตึก 12 ชั้น
วันและเวลา 06/02/2552
แนวคิด : แสดงถึงเขตลาดกระบังและสนามบินสุวรรณภูมิแหล่งรวมการเกษตรกรรมและสนามบินที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สมกับเป็นแผ่นดินทองของประเทศไทย
ชื่อภาพ รดน้ำยามเย็น
โดย กาญจนา นฤภัย สาขาปฐพีวิทยา เกษตร ปี3
กล้อง Panasonic
สถานที่ ---
วันและเวลา 4/1/2552
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ พระบารมีล้นเกล้า
โดย นายนริศ จันทา วิศวกรรมโทรคมนาคม ปี 4
กล้อง นิคอน D70s Lens 24-70mm
สถานที่ หน้าสำนักงานอธิการบดี
วันและเวลา 05/02/2552
แนวคิด : แสดงถึงพระบารมีของพระมหากษัตริย์ และพระราชินี ที่ปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวลาดกระบังรวมถึงชาวไทยทั้งมวล
ชื่อภาพ รวงทองแห่งท้องทุ่ง
โดย กาญจนา นฤภัย สาขาปฐพีวิทยา เกษตร ปี3
กล้อง Panasonic
สถานที่ ฉลองกรุง
วันและเวลา 4/1/2552
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ เย้ยจันทร์
โดย โดย นายอรรนพ แสนเมือง ปริญญาโท สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D80 + nikon 18-135 mm.
สถานที่ ข้างป้ายหอสมุดกลาง
วันและเวลา ลืมตั้งเวลาที่กล้อง
แนวคิด : เพลงจูบเย้ยจันทร์
ชื่อภาพ รวงข้าวของชาวนา
โดย วาสนา เพ็ญโฉม สาขาปฐพีวิทยา เกษตร ปี3
กล้อง Sony
สถานที่ ถนนฉลองกรุง
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ยามค่ำคืน
โดย นายอรรนพ แสนเมือง ปริญญาโท สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D80 + nikon 18-135 mm.
สถานที่ ข้างป้ายหอสมุดกลาง
วันและเวลา ตึกพระเทพ
แนวคิด : ไปดูเค้าซ้อมลีดส์
ชื่อภาพ ทุ่งนาเขียวขจี
โดย วาสนา เพ็ญโฉม สาขาปฐพีวิทยา เกษตร ปี3
กล้อง Sony
สถานที่ ถนนฉลองกรุง
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ชาวสีม่วง
โดย นายอรรนพ แสนเมือง ปริญญาโท สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90 + sigma 10-20 mm.
สถานที่ ข้างตึกพระเทพ
วันและเวลา 5/2/2552 – 23.48 น.
แนวคิด : เรื่อยเปื่อยแบบเกย์ๆ
ชื่อภาพ ทุ่งเงินทุ่งทอง
โดย วาสนา เพ็ญโฉม สาขาปฐพีวิทยา เกษตร ปี3
กล้อง Sony
สถานที่ ถนนฉลองกรุง
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ควายตายคาทุ่ง
โดย นายชนม์วรรธน์ ลีรุ่งนาวารัตน์ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง samung i8
สถานที่ สนามบอลหน้าภาควิชา วิศวะเกษตร
วันและเวลา ---
แนวคิด : สิ่งของที่มีความแปลกและอาจมีคนพบเจอได้น้อยในสถาบัน
ชื่อภาพ ท้องทุ่งแห่งชีวิต
โดย วิธู ศิริรัตนอำพร สาขาปฐพีวิทยา เกษตร ปี3
กล้อง Cannon IXUS 850 IS
สถานที่ ถนนฉลองกรุง
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ โด่ไม่รู้ล้ม
โดย นายชนม์วรรธน์ ลีรุ่งนาวารัตน์ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง samung i8
สถานที่ ในคณะสถาปัตย์
วันและเวลา ---
แนวคิด : สิ่งของที่มีความแปลกและอาจมีคนพบเจอได้น้อยในสถาบัน
ชื่อภาพ ทุ่งทองท้องนา
โดย วิธู ศิริรัตนอำพร สาขาปฐพีวิทยา เกษตร ปี3
กล้อง Cannon IXUS 850 IS
สถานที่ ถนนฉลองกรุง
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ น้ำกระจาย
โดย นายชนม์วรรธน์ ลีรุ่งนาวารัตน์ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง samung i8
สถานที่ หน้าตึกคณะสารสนเทศ
วันและเวลา ---
แนวคิด : เห็นถึ่งความร่มรื่นที่มีในสถาบัน
ชื่อภาพ อยากได้ดินดี
โดย วิธู ศิริรัตนอำพร สาขาปฐพีวิทยา เกษตร ปี3
กล้อง Cannon IXUS 850 IS
สถานที่ ถนนฉลองกรุง
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ใกล้กัน
โดย นายปิยนนท์ กันทา พัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ตึกพระเทพฯ
วันและเวลา 3/2/2552 - 17030 น.
แนวคิด : เมื่อเลิกเรียนที่ตึกพระเทพฯแล้วก็ต้องรีบไปจ่ายค่าเทอมที่ตึกอธิการฯ
ชื่อภาพ รอบรั้วเกษตร
โดย นายภาสกร เอกจิโรภาส สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ unseen 
โดย นายกิตติ ปัญจศีลวุฒิ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง konika minolta Dimage Z5
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : แนวคิดความแปลกตาใช้เทคนิคการกลับเลนส์ทำให้ได้ภาพที่แปลกตามากขึ้น
ชื่อภาพ คนเก็บผัก
โดย น.ส.ภัทรสุตา เหมือนเผ่า สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง sony
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 22/1/2552 - 09.50 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ unseen1
โดย นายกิตติ ปัญจศีลวุฒิ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร(ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง konika minolta Dimage Z5
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : สื่ออารมณ์ความรู้สึกภายในภาพว่าความเก่าแก่ของสถาบันมาช้านานและกำลังมุ่งให้นักศึกษาไปสู่ความสำเร๊จแ ละก้าวต่อไปอย่างมั่นใจเหมือนทางรถไฟที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนหรือน้ำหนักของรถไฟที่กดทับยังรับไหว
ชื่อภาพ ข้าวโพดในสายหมอก
โดย น.ส.ภัทรสุตา เหมือนเผ่า สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง sony
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 22/1/2552 - 09.50 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ กำแพงสี
โดย นายณัฐวุฒิ น้อยดี สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง fujifilm s5600
สถานที่ ใต้สะพานมอเตอร์เวย์
วันและเวลา 4/2/52 - 18.60 น.
แนวคิด : ได้สีสันของกำแพงให้มีชีวิต
ชื่อภาพ รถประจำตำแหน่ง
โดย น.ส.ภัทรสุตา เหมือนเผ่า สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง sony
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 22/1/2552 - 10.23 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ ตึกสีสวย
โดย นายณัฐวุฒิ น้อยดี สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง กล้อง nikon D60 เลนส์70-200
สถานที่ แปลงไอที 
วันและเวลา 4/2/2552 - 19.03 น.
แนวคิด : แสงสะท้อนน้ำกับมุมตึก ตึกสีสวย
ชื่อภาพ นาคอนโด
โดย นายสุนทร จันทะเนตร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.
กล้อง Panasonic DMC-FX7
สถานที่ แปลงข้าวทดลอง วิศวกรรมเกษตร สจล.
วันและเวลา 19/10/2008
แนวคิด : สื่อวิถีสังคมชาวนาไทยในปัจุบันที่มีคอนโดสูงใหญ่เป็นตัวแทนสังคมเมือง มาแทรกอยู่ไร่นาของสังคมชนบท
ชื่อภาพ แปลงและท้องฟ้า
โดย นายณัฐวุฒิ น้อยดี สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง fujifilm s5600
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 4/2/2552 - 17.48 น.
แนวคิด : วิวของแปลงที่สวยงามและสีสันของฟ้า
ชื่อภาพ เมื่อมีความเจริญ
โดย น.ส.อรุณี วงษ์พรม สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ข้างถนนเจ้าคุณฯ
วันและเวลา 5/2/2552
แนวคิด : เมื่อความเจริญเข้ามา ราคาที่ดินก็สูงขึ้น เกษตรกรจึงอยากขายพื้นที่ของตนเอง 
ชื่อภาพ ท้องทุ่งแห่งพืชพันธุ์
ชื่อภาพ ข้าวจ๋าข้าว
โดย นายศรายุทธ เจริญลาภ สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง ฟูจิ s5600
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 05/02/2552 17.27 น.
แนวคิด : อยากให้ทุกๆๆคนเห็นความสำคัญของข้าว
ชื่อภาพ ท้องทุ่งแห่งพืชพันธุ์
โดย น.ส.อรุณี วงษ์พรม สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ สวนแถวรุ่งอรุณ
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของลาดกระบัง
ชื่อภาพ อาทิตย์ทรงกลด
โดย นายศรายุทธ เจริญลาภ สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง นิคอน D60
สถานที่ ตึก L
วันเวลา 04/02/2552 - 17.08 น.
แนวคิด : สวยมากๆๆๆ
ชื่อภาพ แรกแย้มแห่งชีวิต
โดย นายนิพนธ์ ดิษฐวุฒิ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง NIKON D40 
สถานที่ ---
วันและเวลา 5/2/2552 - 16.55 น.
แนวคิด : ข้าวโพดเมื่อยังเยาว์วัย น่ารักจริงๆ
ชื่อภาพ ปล่อยใจ
โดย นายศรายุทธ เจริญลาภ สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง นิคอน D60
สถานที่ ใต้สะพานมอเตอร์เวร์
วันเวลา 04/02/2552 - 18.41 น.
แนวคิด : เห็นดวงไฟดวงเดียวแล้วรู้สึกเหงา อ้างว้าง
ชื่อภาพ ทุ่งนา ไฟฟ้าเข้าถึง
โดย นายนิพนธ์ ดิษฐวุฒิ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง NIKON D40 
สถานที่ แขวงลำปลาทิว
วันและเวลา 4/2/2552 - 18.19 น.
แนวคิด : ทุ่งนาที่ทันสมัย เหมาะกับเกษตรกรที่ทันสมัยที่ไม่ใช้สารเคมี
ชื่อภาพ ต้นไม้แห่งความทรงจำ
โดย น.ส.ธณัฐยา จันทรศรี สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ลานเชียร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันและเวลา ---
แนวคิด : ต้นไม้ต้นนี้เปนต้นไม้ที่อยู่หน้าทางขึ้นลานเชียร์.ซึ่งนักศึกษาคณะเทคโนโยการเกษตรชั้นปีที่ 1 ทุกคน 
ต้องวิ่งผ่านมันทุกวันในช่วงที่มีกิจกรรม ประชุมเชียร์. แต่ ณ ตอนนี้..ต้นไม้ต้นนี้คงหลงเหลืออยู่แค่เพียงความทรงจำ..
เพราะต้นไม้ต้นนี้ได้ถูกตัดไปแล้ว..
ชื่อภาพ คนติดดิน
โดย นายวิวัฒน์ ภูดวง สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง Nikon D 60
สถานที่ ข้างคณะเทคโนโลยีสาระสนเทศ
วันและเวลา 6/2/2552 - 11.23 น.
แนวคิด : ชาวนาเป็นบุคคลที่สำคัญ ทำงานหนัก แสดงให้เห็นถึงความอดทน โดยใช้มือแทนจอบ 
ชื่อภาพ มุมๆๆ
โดย น.ส.ภัทรสุตา เหมือนเผ่า สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง nikon D40
สถานที่ ตึกพระเทพ
วันและเวลา 1/2/2552 - 14.38 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ ถั่วปากแหลม
โดย นายวิวัฒน์ ภูดวง สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง Nikon D 60
สถานที่ แปลงเกษตรข้างตึก L
วันและเวลา 6/2/2552 - 8.45 น.
แนวคิด : ลุงเก็บถั่วทำหน้าตาจริงจังมาก ทำปสกแปลกดี 
ชื่อภาพ ซ่อนแอบ
โดย น.ส.ภัทรสุตา เหมือนเผ่า สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง nikon D40
สถานที่ สนามกีฬา
วันและเวลา 1/2/2552 - 14.06 น.
ชื่อภาพ ป้าถั่ว
โดย นายวิวัฒน์ ภูดวง สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง Nikon D 60
สถานที่ แปลงเกษตรข้างตึก L
วันและเวลา 6/2/2552 - 9.08 น.
แนวคิด : ป้าบอกว่าเหนื่อยที่ต้องก้มเก็บถั่ว แต่ป้าก็ทน "เพื่อลูก"
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.ปาจรีย์ โกมลวัฒนพงศ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Nikon coolpix S3
สถานที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันและเวลา 4/2/2552 - 15.55 น.
แนวคิด : มุมนี้ของมหาลัยก็มีด้วยนิ
ชื่อภาพ ความเจริญสู่ท้องทุ่ง
โดย น.ส.สุภาพรรณ ณีขุนทด สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D70
สถานที่ แขวงขุมทอง (ลาดกระบัง)
วันและเวลา ---
แนวคิด : การสะท้อนให้เห็นทุ่งความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี ที่เข้ามาสู่ท้องทุงวิถีทางการเกษตรที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
ชื่อภาพ แสงสะท้อนยามราตรี
โดย น.ส.พรรณนิชชา น้อยเจริญ ภาควิชาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง NIKON D40
สถานที่ สวนแถวๆ ตึกพระเทพฯ
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ บรรเทาทุกข์...เติมสุขแห่งรอยยิ้ม
โดย น.ส.สุภาพรรณ ณีขุนทด สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D70
สถานที่ แขวงขุมทอง (ลาดกระบัง)
วันและเวลา ---
แนวคิด : ชี้ให้เห็นภาพลักษณ์ในการใช้เครื่องมือทางการเกษตร ในการบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมขังที่มีต่อพื้นที่ทางการเกษตรไปยังพื้นที่อีกระดับ และเพิ่มพลังแห่งรอยยิ้มด้วยความสะดวกสะบาย
ชื่อภาพ แสงและเงา
โดย น.ส.พรรณนิชชา น้อยเจริญ ภาควิชาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง NIKON D40
สถานที่ ตึกพระเทพฯ
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ รวงข้าวอ่อน
โดย น.ส.ประภัสสร ซ่อนกลิ่น สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D 40 เลนส์ 18-55
สถานที่ แขวงลำปลาทิว ทางไปวัดบึงบัว
วันและเวลา 4/2/2552 - 17.00 น.
แนวคิด : อยากให้เห็นว่าข้าวกว่าจะเจริญเติบโตและมาเป็นข้าวให้เรากินนั้นต้องใช้เวลานานเหลือเกิน
ชื่อภาพ ตึกสะท้อนน้ำ
โดย น.ส.พรรณนิชชา น้อยเจริญ ภาควิชาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง NIKON D40
สถานที่ ตึกอธิการ
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ทองอร่ามด้วยหยาดเหงื่อ
โดย น.ส.ประภัสสร ซ่อนกลิ่น สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D 40 เลนส์ 18-55
สถานที่ แขวงลำปลาทิว ทางไปวัดบึงบัว
วันและเวลา 4/2/2552 - 17.00 น.
แนวคิด : เวลาที่ข้าวใกล้จะเกี่ยวได้แล้วนั้น มันมีสีเหลืองอร่ามมองดูสวยดี โดยเฉพาะตอนเย็น
ชื่อภาพ พระส่องแสง
โดย น.ส.กาญจนา นฤภัย ภาควิชาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง Panasonic
สถานที่ ลานพระจอม
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : --
ชื่อภาพ เก็บเกี่ยว
โดย น.ส.นัดดา ทองสิริไพรศรี สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง nikon n70
สถานที่ ทุ่งนาแถววัดบึงบัว
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : รวงข้าวที่ivdkiเก็บเกี่ยว รวงข้าวที่เป็นสีทอง
ชื่อภาพ เส้นสายระบายท้องฟ้า
โดย น.ส.กาญจนา นฤภัย ภาควิชาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง Panasonic
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันและเวลา 2/2/2552
แนวคิด : --
ชื่อภาพ เทคโนโลยีการเกษตร
โดย น.ส.นัดดา ทองสิริไพรศรี สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง nikon n70
สถานที่ แขวงขุมทอง
วันและเวลา 5/2/2552
แนวคิด : การเกษตรที่ผสมผสานเทคโนโลยี
ชื่อภาพ ตึกในน้ำ
โดย น.ส.กาญจนา นฤภัย ภาควิชาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง Panasonic
สถานที่ คณะเกษตร
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : --
ชื่อภาพ HOME
โดย น.ส.สุกัญญา สังสะเกตุ สามเสนใน พญาไท กทม.
กล้อง ฟูจิ 570 sx dijital 
สถานที่ บ้านแถวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : เชิดชูความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีไทย โดยใช้แสง เป็นตัวถ่ายทอด
ชื่อภาพ ตึกเจ้าคุณยามเย็น
โดย น.ส.วิธู ศิริรัตนอำพร ภาควิชาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง Cannon IXUS 850 IS
สถานที่ คณะเกษตร
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ตากผ้า
โดย น.ส.สุกัญญา สังสะเกตุ สามเสนใน พญาไท กทม.
กล้อง ฟูจิ 570 sx dijital 
สถานที่ บ้านแถวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : เชิดชูความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีไทย โดยใช้แสง เป็นตัวถ่ายทอด
ชื่อภาพ นกน้อยคล้อยบินมาเดียวดาย
โดย น.ส.วิธู ศิริรัตนอำพร ภาควิชาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง Cannon IXUS 850 IS
สถานที่ คณะเกษตร
วันและเวลา 5/2/2552
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ตากผ้า1
โดย น.ส.สุกัญญา สังสะเกตุ สามเสนใน พญาไท กทม.
กล้อง ฟูจิ 570 sx dijital 
สถานที่ บ้านแถวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : เชิดชูความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีไทย โดยใช้แสง เป็นตัวถ่ายทอด
ชื่อภาพ ห้องสมุดผุดกลางน้ำ
โดย น.ส.วิธู ศิริรัตนอำพร ภาควิชาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง Cannon IXUS 850 IS
สถานที่ คณะเกษตร
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : --
ชื่อภาพ คนไทยใช้ KUBOTA
โดย นายเจตนิพัทธ์ ผลสินธุ์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง Canon 400D Kiss x1 เลนส์ EFS 18 - 55 mm
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันและเวลา ---
แนวคิด : วิถีเกษตร ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทุ่งนาเสมอไป อาจจะเป็นสิ่งของ ตัวบุคคล หรือความเชื่อ
ชื่อภาพ เสาไฟสื่อ
โดย น.ส.วาสนา เพ็ญโฉม ภาควิชาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง Sony
สถานที่ ถนนฉลองกรุง
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : --
ชื่อภาพ สาธุ...
โดย นายเจตนิพัทธ์ ผลสินธุ์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง Canon 400D Kiss x1 เลนส์ EFS 18 - 55 mm
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันและเวลา ---
แนวคิด : วิถีเกษตร ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทุ่งนาเสมอไป อาจจะเป็นสิ่งของ ตัวบุคคล หรือความเชื่อ
ชื่อภาพ สุดสายตา
โดย น.ส.วาสนา เพ็ญโฉม ภาควิชาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง Sony
สถานที่ สถานีพระจอมเกล้า 
วันและเวลา ---
แนวคิด : --
ชื่อภาพ นําต่อชีวิต
โดย นายเจตนิพัทธ์ ผลสินธุ์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง Canon 400D Kiss x1 เลนส์ EFS 18 - 55 mm
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันและเวลา ---
แนวคิด : วิถีเกษตร ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทุ่งนาเสมอไป อาจจะเป็นสิ่งของ ตัวบุคคล หรือความเชื่อ
ชื่อภาพ ส่องจากมุมไหน
โดย น.ส.วาสนา เพ็ญโฉม ภาควิชาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง Sony
สถานที่ ตึกเจ้าคุณ
วันและเวลา 3/2/2552
แนวคิด : --
ชื่อภาพ tree
โดย น.ส.นารีลักษณ์ สุรินทร์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
กล้อง ฟูจิ 570 sx dijital 
สถานที่ บ้านแถวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : เชิดชูความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีไทย โดยธรรมชาติเป็นตัวถ่ายทอด
ชื่อภาพ สะท้อนน้ำ
โดย น.ส.ฐิติรัตน์ พิชัยชาญเลิศ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ศาล
โดย น.ส.นารีลักษณ์ สุรินทร์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
กล้อง ฟูจิ 570 sx dijital 
สถานที่ บ้านแถวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : เชิดชูความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีไทย โดยธรรมชาติเป็นตัวถ่ายทอด
ชื่อภาพ ย้อนตะวัน
โดย น.ส.ฐิติรัตน์ พิชัยชาญเลิศ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ชมพู่มะเหมี่ยว
โดย น.ส.นารีลักษณ์ สุรินทร์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
กล้อง ฟูจิ 570 sx dijital 
สถานที่ บ้านแถวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : เชิดชูความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีไทย โดยธรรมชาติเป็นตัวถ่ายทอด
ชื่อภาพ ต้นอะไรเอ่ย...ลูกด๊กดก
โดย น.ส.วีรนุช พันธ์ตา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ยังสมบูรณ์
โดย นายเรวัต งามวงษ์วาน พืชสวน เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D60
สถานที่ คลองประเวศบุรีรมย์
วันและเวลา 17/1/2552 - 9.30 น.
แนวคิด : อยากให้เห็นว่า แม้คลองประเวศ ในเขตลาดกระบังเป็นสังคมเมือง แต่ก็ยังพอมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ ชาวบ้านสามารถหาทำมาหากินได้
ชื่อภาพ transformer
โดย น.ส.สุภาวดี ศรีไพร สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ข้าว
โดย นายรัตนโชค มีพงษ์ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D70
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ Grafity
โดย นายภาสกร เอกจิโรภาส สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ คู่กัน
โดย นายรัตนโชค มีพงษ์ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D70
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ดาวเทียม
โดย นายภาสกร เอกจิโรภาส สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ในนำมีปลา ในนามีข้าว
โดย นายรัตนโชค มีพงษ์ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D70
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ผู้โดดเดี่ยว
โดย โดย น.ส.วีรนุช พันธ์ตา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ชีวิตเรียบง่าย
โดย นายนิพนธ์ ดิษฐวุฒิ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง NIKON D40 
สถานที่ คลองประเวศบุรีรมย์
วันและเวลา 5/2/2552 - 9.38 น.
แนวคิด : วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ต้องมีการแข่งขัน แก่งแย่ง ชิงดี ชิงเด่นกัน
ชื่อภาพ Unseen สี่เเยกลาดกระบัง
โดย นายฐปนา วชิรมาศ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ แปลงผสมผสาน
โดย น.ส.พรไพรินทร์ อินโต สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ หอใน
วันและเวลา 5/2/52 เวลา ตอนบ่ายๆ
แนวคิด : การทำการเกษตรมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ดังในรูป คือสปริงเกอร์ให้น้ำ 
ชื่อภาพ Unseen ซุ้มประดู่เเดง
โดย นายฐปนา วชิรมาศ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ แปลงผสมผสาน
โดย น.ส.พรไพรินทร์ อินโต สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ หอใน
วันและเวลา 5/2/52 เวลา บ่ายๆ แก่ๆ
แนวคิด : การทำการเกษตรแบบผสมผสานเชิงชีวภาพ เป็นการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อปรับสภาพดิน
ชื่อภาพ Unseen The Blue Windmill
โดย นายฐปนา วชิรมาศ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ รวงข้าว
โดย น.ส.พรไพรินทร์ อินโต สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ แถวลำปลาคิว
วันและเวลา 4/2/52 เวลา เย็นๆ
แนวคิด : รวงข้าวที่อุดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำเช่นกัน
ชื่อภาพ --
โดย น.ส.ปาจรีย์ โกมลวัฒนพงศ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Nikon coolpix S3
สถานที่ เกาะกลางถนนหน้าคณะเกษตร
วันและเวลา 4/2/2552 - 16.22 น.
แนวคิด : ทุกคนเวลาข้ามถนนจะมองแต่ทางซ้ายและขวา แต่ไม่มีใครมองกลางถนน
ชื่อภาพ ชีวิตพอเพียงที่ไม่เพียงพอ
โดย นายธนโชค ภูมิศิริชโย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.
กล้อง Canon 400D + Tamron 18-200mm. F3.5-6.3
สถานที่ คลองตรงข้ามสถานีรถไฟหัวตะเข้
วันและเวลา 15/07/2551 - 17.02 น.
แนวคิด : ชุมชนชาวลาดกระบังใช้ชีวิตอยู่กันอย่างพอเพียง
แต่สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกมากความไม่เพียงพอจึงทำให้ทุกคนต้องช่วยกันทำมาหากิน
ไม่เว้นแม้แต่สมาชิกตัวน้อย ๆ
ชื่อภาพ มุมอร่อย
โดย น.ส.ภัทรสุตา เหมือนเผ่า สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง nikon D40
สถานที่ สนามกีฬา
วันและเวลา 31/1/2552 - 14.44 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ ร่มเงา
โดย นายวรงค์พล เกิดสาย สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ทุ่งนาบริเวณลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : ต้นไม้ที่คอยให้ร่มเงา แก่ชาวนา แม้ต้นจะเล็กแต่ก็มีประโยชน์
ชื่อภาพ มุมเงียบๆ กับตอนเย็นๆ
โดย น.ส.อรุณี วงษ์พรม สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี3
กล้อง Kodak c340
สถานที่ ตึกพระเทพฯ
วันและเวลา 29/1/2552
แนวคิด : อยากสื่อให้เห็นถึงมุมเงียบๆอีกมุมหนึ่งหลังเวลาเลิกเรียน
ชื่อภาพ อาทิตย์แงมๆ
โดย นายวรงค์พล เกิดสาย สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ทุ่งนาบริเวณลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : เมื่ออาทิตย์ ลับขอบฟ้า ก็ถึงเวาลที่จะพักผ่อน จะรู้สึกถึงความสบายและผ่อนคลายจากการทำงานมาทั้งวัน
ชื่อภาพ เบื้องหลังพระองค์ท่าน
โดย น.ส.อรุณี วงษ์พรม สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Kodak c340
สถานที่ ลานพระจอมฯ
วันและเวลา 29/1/2552
แนวคิด : นักศึกษาหลายคนเคยไปขอพรจากท่าน หลายคนมองแต่พระพักตร์ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่จะเดินไปมองด้านหลังของท่าน
ชื่อภาพ ทางเดิน
โดย นายวรงค์พล เกิดสาย สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ ทุ่งนาบริเวณลาดกระบัง
วันและเวลา ---
แนวคิด : ทางเดินของเกษตรกรไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ชื่อภาพ กงกำกงเกวียน 
โดย น.ส.พรไพรินทร์ อินโต สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ หอสมุดกลาง
วันและเวลา 5/2/52 เวลา ตอนบ่ายๆ
แนวคิด : ความหลากหลายของหลังคาก็เหมือนความหลากหลายของนักศึกษาที่มาอยู่ที่แห่งเดียวกัน
ชื่อภาพ สู้เพื่อเกรด
โดย สืบสกุล ศิริโภคาพันธุ์
กล้อง Nikon D80 + 18-135
สถานที่ แปลงเกษตรตรงตึกแอล
วันเวลา 4/2/2552 - 16.00น.
แนวคิด : ชีวิตนักศึกษาคณะเกษตรที่ต้องทำการปฏิบัติงานอย่างหนักเพื่อผลการเรียนที่ดี
ชื่อภาพ โคมไฟ
โดย น.ส.พรไพรินทร์ อินโต สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ หอใน
วันและเวลา 5/2/52 เวลา ตอนบ่ายๆ
แนวคิด : ความสว่างไสวไม่จำเป็นต้องเปิดตลอดเวลา ก็เหมือนคนที่มีความรู้ไม่จำเป็นต้องแสดงตัว เพราะใครๆก็รู้ ก้เหมือนกับโคมไฟที่ใครๆ ก็รู้ว่ามันมีแสงสว่าง
ชื่อภาพ ทุ่งเหงา
โดย สืบสกุล ศิริโภคาพันธุ์
กล้อง Nikon D80 + 18-135
สถานที่ ทุ่งนาริมถนนบริเวณเขตลาดกระบัง
วันเวลา 4/2/2552 - 17.00 น.
แนวคิด : ทุ่งนาตอนเย็นๆเวลาพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า ดูวังเวงดี
ชื่อภาพ มุมคนเหงา
โดย นายวิวัฒน์ ภูดวง สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง Nikon D60
สถานที่ หลังตึกพระเทพฯ
วันและเวลา 6/2/2552 - 10.31 น.
แนวคิด : ความเหงาจะหายไป เมื่อเจอบรรยากาศดีๆ
ชื่อภาพ ชีวิตริมน้ำ
โดย สืบสกุล ศิริโภคาพันธุ์
กล้อง Nikon D80 + 18-135
สถานที่ ใต้สะพานทางไป จ.ฉะเชิงเทรา
วันเวลา 4/2/2552 - 17.30 น.
แนวคิด : ใต้สะพานของถนนใหญ่ก็มีมุมที่สวยเหมือนกัน
ชื่อภาพ : INSIDE THE GAME
โดย นายนิพนธ์ ดิษฐวุฒิ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง NIKON D40 
สถานที่ สนามกีฬาสถาบัน
วันและเวลา 5/2/2551 - 14.13 น.
แนวคิด :อย่าใช้ชีวิตอยู่แต่นอกกรอบ หันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ กันนะครับ
ชื่อภาพ บ้านริมน้ำ
โดย นางสาวผการัตน์ นุมิตร สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ คลองประเวศ
วันและเวลา 6/2/2552 - 15:30 น.
แนวคิด: ชนบทที่งดงาม
ชื่อภาพ สายลม
โดย น.ส.นัดดา ทองสิริไพรศรี สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง nikon D70
สถานที่ ทุ่งนาแถววัดบึงบัว
วันและเวลา 4/2/2552
แนวคิด : ความสวยของทุ่ง
ชื่อภาพ กระดูกสันหลังของชาติ
โดย นายวิทูรย์ มีศร สาขาพัฒนาการเกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Fujifilm Finepix s5600
สถานที่ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
วันและเวลา 3/2/2552 - 11:46 น.
แนวคิด : ชีวิตชาวนาปลูกข้าวให้คนกิน
ชื่อภาพ รถไฟที่ลาดกระบัง
โดย น.ส.นัดดา ทองสิริไพรศรี สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง nikon D70
สถานที่ ทุ่งนาแถววัดบึงบัว
วันและเวลา 5/2/2552
แนวคิด : คิดถึงลาดกระบังก็นึกถึงรถไฟ
ชื่อภาพ ปฏิวัติเขียว
โดย นายวิทูรย์ มีศร สาขาพัฒนาการเกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Fujifilm Finepix s5600
สถานที่ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
วันและเวลา 3/2/2552 - 14:30 น.
แนวคิด : กรรมของชาวนา
ชื่อภาพ รุ่งอรุณ
โดย น.ส.นัดดา ทองสิริไพรศรี สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง nikon D70
สถานที่ ทุ่งนาแถววัดบึงบัว
วันและเวลา 5/2/2552
แนวคิด : ความสวยของแสงยามเช้า 
ชื่อภาพ ข้าวสูงยุ้งต่ำ
โดย นายวิทูรย์ มีศร สาขาพัฒนาการเกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Fujifilm Finepix s5600
สถานที่ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
วันและเวลา 21/1/2552 - 13.03 น.
แนวคิด : เกษตรกรภาคกลางปลูกข้าวเพื่อขายและซื้อข้าวกินไม่เก็บไว้ในยุ้งฉาง
ชื่อภาพ ซากุระบานที่ KMITL
โดย น.ส.สุภาพรรณ ณีขุนทด สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D70
สถานที่ ตึกB คณะวิศวะ
วันและเวลา 6/2/2552 
แนวคิด : สะท้อนความงดงามมวนหมู่ดอกไม้ที่อ่อนโยน เติมแต่งความแข็งแรงของอาคารเรียน ให้มีความอ่อนโยนน่าชวนชม เปรียบเหมือน ได้ชมซากุระบานที่ญี่ปุ่น
ชื่อภาพ ผักสวนครัว
โดย น.ส.วนิดา นามคันไชย สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ ชุมนุม
วันและเวลา 6/2/2552 - 18:30 น.
แนวคิด: พออยู่พอกิน
ชื่อภาพ ตระหง่าอย่างโดดเดี่ยว แต่ไม่เดียวดาย
โดย น.ส.สุภาพรรณ ณีขุนทด สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D70
สถานที่ ตึกภาคโทรคมนาคม คณะวิศวะ
วันและเวลา 6/2/2552 
แนวคิด : ถ่ายทอดความสะง่างดงามที่อยู่คู่มานานนมกับชื่อเสียง KMITL ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยมล้นของหลากหลายเรื่องเหล่า และความรู้สึก ที่มิอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา
ชื่อภาพ รากหญ้า
โดย นายศิริชัย ศรีวลีรัตน์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Nikon D40 /18-55 mm
สถานที่ แปลงนาหญ้าของเกษตรกร
วันและเวลา 7/2/2552 ประมาณ 17-18.00 น
แนวคิด : ภาพนาหญ้าตอนตะวันใกล้ตกดิน
ชื่อภาพ ทางเพื่อสุขภาพ
โดย น.ส.ประภัสสร ซ่อนกลิ่น สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40 เลนส์ 18-55
สถานที่ ทางไปสนามลัคบี้
วันและเวลา 4/2/2552 - 20.30 น.
แนวคิด : ดูแปลกตาดี เวลาที่มอง ดูมีมิติ และเป็นทางที่เดินไปสนามลัคบี้
ชื่อภาพ ใกล้ค่ำ
โดย นายศิริชัย ศรีวลีรัตน์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Nikon D40 /18-55 mm
สถานที่ แปลงนาหญ้าของเกษตรกร
วันและเวลา 7/2/2552 ประมาณ 17-18.00 น
แนวคิด : ภาพนาหญ้าตอนตะวันใกล้ตกดิน สื่อถึงเกษตรกรที่ทำงานจนตะวันตกดิน 
ชื่อภาพ รัตติกาล
โดย น.ส.ประภัสสร ซ่อนกลิ่น สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40 เลนส์ 18-55
สถานที่ ทางไปสนามลัคบี้
วันและเวลา 4/2/2552 - 20.50 น.
แนวคิด : ไฟที่มองดูสวยงามและชอบตรงที่มีท่อประปา ดูมีศิลปะ
ชื่อภาพ กลับบ้าน
โดย นายศิริชัย ศรีวลีรัตน์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Nikon D40 /18-55 mm
สถานที่ ริมคลองประเวศ
วันและเวลา 7/2/2552 ประมาณ 17-18.00 น
แนวคิด : ลุงหาปลา ขณะจะกลับบ้าน
ชื่อภาพ ป.ปลาหลายปาก
โดย น.ส.ประภัสสร ซ่อนกลิ่น สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40 เลนส์ 18-55
สถานที่ ทางไปสนามลัคบี้
วันและเวลา 5/2/2552 - 16.00 น.
แนวคิด : ปลาที่ตึกเจ้าคุณทหารฯ มีอยู่เยอะมากและตัวก็ใหญ่ ปลายังรอคนใจบุญมาให้อาหารกับมัน
ชื่อภาพ ข้าวโพดหวานเคียงจันทร์
โดย น.ส.ตุลาพร สิรีสี สาขาพัฒนาการเเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 06/02/09 - 18.32 น.
แนวคิด : เป็นการถ่ายภาพต้นข้าวโพดใน ช่วงเวลาใกล้ค่ำเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึง...
ชื่อภาพ คลังสมอง
โดย นายปารเมศ ชินอุดมพร ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง canon30d ef 28-105 mm
สถานที่ ห้องสมุดกลาง
วันและเวลา 5/2/2552 - 19.00 น.
แนวคิด : ห้องสมุดยามค่ำคืนก็มีอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะ ยิ่งเป็นมุมนี้แล้วล่ะก็คงไม่ค่อยมีใครเห็น เสริมความน่าสนใจด้วยแสงประหลาด ชวนน่าสงสัยว่ามันคือแสงอะไรน้า...
ชื่อภาพ คะน้าน้อยพระจอมเกล้า
โดย น.ส.ตุลาพร สิรีสี สาขาพัฒนาการเเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 06/02/09 - 18.20 น.
แนวคิด : เป็นการถ่ายภาพต้นคะน้าซึ่งเป็นต้นพืชผักที่คงไม่มีใครที่จะสนใจในการถ่ายรูป
ชื่อภาพ หลังเลิกเรียน
โดย น.ส.กอปรกานต์ เทพสุภรณ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ วิศวะ ปี 4
กล้อง NIKON D80 เลนส์ 18-55 mm.
สถานที่ อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันและเวลา 19/1/2552-17:37 น.
แนวคิด : อาคารเรียนที่เคยมีผู้คนพลุกพล่านกลับเงียบสงบลง เมื่อสิ้นเสียงพร่ำสอนของอาจารย์ในคาบสุดท้าย
บรรยากาศที่เคยวุ่นวาย กลายเป็นเงียบเหงา แสงสุดท้ายกำลังจะจากไป คงเหลือไว้ก็แต่ร่องรอยแห่งกาลเวลา 
ชื่อภาพ ข้าวโพดน้อยคอยรัก
โดย นายพุฒิพงศ์ สิทธิ์น้อย สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง fuji
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 25/1/2552 - 16.00 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ มีแบบนี้ด้วยเหรอ 
โดย นายธนโชค ภูมิศิริชโย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.
กล้อง Canon 400D + Tokina 12-24mm.
สถานที่ สนามกีฬาข้างทางรถไฟ
วันและเวลา 2/11/2551 - 17.11 น.
แนวคิด : บินใกล้ขนาดนี้ใครเรียนอยู่ก็คงไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ผู้สอนแน่แย่จริง ๆ
มุมแบบนี้พวกเราคงชินตา แต่ถ้าให้รุ่นพี่ที่จบไปนานแล้วดูรับรองต้องร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า “มีแบบนี้ด้วยเหรอ”
ชื่อภาพ ถั่วเขียวกะข้าวโพด
โดย นายพุฒิพงศ์ สิทธิ์น้อย สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง fuji
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 22/1/2552 -16.01 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ มุมนี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว
โดย นายธนโชค ภูมิศิริชโย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.
กล้อง Canon 400D + Canon 100mm.
สถานที่ สถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน
วันและเวลา 12/07/2551 - 18.06 น.
แนวคิด : เสาเข็มคือรากฐานของอาคารที่จะถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียนเปรียบได้กับเป็นรากฐานการศึกษาของเยาวชนในอนาคต
มุมนี้คงเหลือไว้แต่เพียงภาพถ่าย ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว เพราะเป็นรากฐานให้อาคารได้ยืนตระหง่านอย่างมั่นคง
ชื่อภาพ ท้องฟ้าพื้นสีเขียว
โดย นายพุฒิพงศ์ สิทธิ์น้อย สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง sony
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 22/1/2552 - 10.05 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ หยุดสายตา
โดย น.ส.กอปรกานต์ เทพสุภรณ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ วิศวะ ปี 4
กล้อง NIKON D80 เลนส์ 70-300 mm.
สถานที่ อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันและเวลา 27/1/2552-16:35 น.
แนวคิด : สิ่งดีๆมีอยู่รอบตัว เพียงแค่คุณ 'หยุด' และ 'มองหา'
ชื่อภาพ บัวเฉา
โดย นายอภิสิทธิ์ จันทร์วิเศษ สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง sony
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 22/1/2552 - 09.41 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ สัญลักษณ์
โดย น.ส.กมลรัตน์ ตันติวัฒน์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวะ 
กล้อง NIKON D80 เลนส์
สถานที่ : อาคารเรียน T คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันและเวลา : 29/1/2552-16.13 น.
แนวคิด : สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิ
ชื่อภาพ ผักสีเขียว
โดย นายอภิสิทธิ์ จันทร์วิเศษ สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง sony
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 22/1/2552 - 10.02 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ SUNSET STAIRS
โดย นายชิติพัทธ์ ดิษยเดช สาขาภาพยนตร์และวิดีโอ (โครงการสมทบ) สถาปัตย์ ปี 4
กล้อง PENTAX K1000 เลนส์ PENTAX-A ZOOM 1:3.5~4.5 28~80MM
สถานที่ ตึกเรียนรวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันและเวลา 9/1/2009
แนวคิด : ต้องการนำเสนอภาพของขั้นบันได ในตึกเรียนรวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีแสงลอดผ่านเข้ามาเป็นสัญลักษณ์ของคณะ 
ชื่อภาพ นั่งคอย
โดย นายอภิสิทธิ์ จันทร์วิเศษ สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง sony
สถานที่ แปลงเกษตร
วันและเวลา 22/1/2552 - 10.23 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ WINDOW LIGHT & DOOR
โดย นายชิติพัทธ์ ดิษยเดช สาขาภาพยนตร์และวิดีโอ (โครงการสมทบ) สถาปัตย์ ปี 4
กล้อง PENTAX K1000 เลนส์ PENTAX-A ZOOM 1:3.5~4.5 28~80MM
สถานที่ ตึกเรียนรวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันและเวลา 9/1/2009
แนวคิด : ต้องการนำเสนอมุมมองของภาพที่มองผ่านประตูเข้าไป แล้วให้เห็นแสงทอดผ่านจากนอกหน้าต่างเข้ามาตรงทางเดิน โดยที่ยังคงเห็นรายละเอียดของภาพอยู่
ชื่อภาพ เขียวขจี
โดย น.ส.พรรณนิชชา น้อยเจริญ สาขาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง NIKON_D40
สถานที่ คลองสวน
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ CLASSROOM LIGHT
โดย นายชิติพัทธ์ ดิษยเดช สาขาภาพยนตร์และวิดีโอ (โครงการสมทบ) สถาปัตย์ ปี 4
กล้อง PENTAX K1000 เลนส์ PENTAX-A ZOOM 1:3.5~4.5 28~80MM
สถานที่ ตึกเรียนรวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันและเวลา 9/1/2009
แนวคิด : ต้องการนำเสนอภาพภายในห้องเรียนที่มีแสงจากทั้งข้างในห้องเรียน และข้างนอกผ่านเข้ามาทางหน้าต่างห้องเรียน 
ชื่อภาพ ท้องทุ่งนายามเย็น
โดย น.ส.พรรณนิชชา น้อยเจริญ สาขาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง NIKON_D40
สถานที่ คลองสวน
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ที่ (นั่ง)ว่าง 
โดย น.ส.จิราพร บุดดา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Olympus FE-230 
สถานที่ สนามกีฬา
วันและเวลา 16/1/2552 - 16.43 น. 
แนวคิด : เห็นเก้าอี้ที่อัฒจรรย์ว่างอยู่มองดูแล้วสวยดี 
ชื่อภาพ เมื่อตะวันตกดิน
โดย น.ส.พรรณนิชชา น้อยเจริญ สาขาปฐพีวิทยา เกษตร ปี 3
กล้อง NIKON_D40
สถานที่ คลองสวน
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ยามเย็น
โดย น.ส.จิราพร บุดดา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Olympus FE-230 
สถานที่ สนามกีฬา
วันและเวลา 16/1/2552 - 17.04 น.
แนวคิด : เป็นภาพของอัฒจรรย์ในยามเย็นมองดูแล้วงดงาม 
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.ปาจรีย์ โกมลวัฒนพงศ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Nikon coolpix S3
สถานที่ ถนนบริเวณเแปลงเกษตร ภาคเทคโนโลยีการผลิตพืช
วันและเวลา 4/2/2552 - 16.11 น
แนวคิด : เกษตรกรก็ยังต้องมีการทำแปลงของตัวเองให้ดูไม่รกตา
ชื่อภาพ ตึกนี้คุ้นๆ
โดย นายนิพนธ์ ดิษฐวุฒิ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี3
กล้อง NIKON D40 
สถานที่ ตึกเจ้าคุณลูปกลาง
วันและเวลา 5/2/2552 - 14.54 น.
แนวคิด : เราอาจจะเจอกันบ่อย แต่ก็ไม่เคยลืมคณะแห่งนี้เลย
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.ปาจรีย์ โกมลวัฒนพงศ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Nikon coolpix S3
สถานที่ ถนนบริเวณเแปลงเกษตร ภาคเทคโนโลยีการผลิตพืช
วันและเวลา 4/2/2552 - 16.06 น
แนวคิด : การเรียนต้องมีภาคปฏิบัติ
ชื่อภาพ เก้าอี้ที่ว่างเปล่า
โดย น.ส.ณัฏฐา สุกใส สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง compact samsung NV100HD
สถานที่ สนามกีฬาของสถาบัน
วันและเวลา 16/1/2552 - 16.40 น.
แนวคิด : ลองขึ้นไปบนอัฒจันทร์ซึ่งไม่ค่อยมีคน พอดีเห็นคนกำลังนั่งอยู่จึงถ่ายให้เป็นจุดสนใจกับเก้าอี้ที่ว่างเปล่า
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.ปาจรีย์ โกมลวัฒนพงศ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Nikon coolpix S3
สถานที่ ถนนบริเวณเแปลงเกษตร ภาคเทคโนโลยีการผลิตพืช
วันและเวลา 4/2/2552 - 16.11 น
แนวคิด : ถ้าแปลงปลูกพืชมีพืชที่่มีหลากหลายสี ก็คงแปลกตา
ชื่อภาพ สถานที่ที่เงียบเหงา
โดย น.ส.ณัฏฐา สุกใส สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง compact samsung NV100HD
สถานที่ สนามกีฬาของสถาบัน
วันและเวลา 16/1/2552 - 16.50 น.
แนวคิด : พอดีเห็นสีของท้องฟ้าสวย จึงหาสถานที่ที่จะถ่ายภาพที่สามารถมองเห็นสีของท้องฟ้าได้ค่ะ
ชื่อภาพ สนทนาริมแปลง
โดย นายฐปนา ชิรมาศ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ แบบนี้ก้อมี
โดย น.ส.ปิยนุช ทับทอง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง compact SONY-W55
สถานที่ หลังสนามกีฬาสถาบัน
วันและเวลา 16/1/2552 - 16.15 น.
แนวคิด : เห็นว่าต้นไม้ที่ตัดแต่งเป็นรูปสัตว์แปลกดี ไม่เคยเห็นที่อื่นในสถาบัน
ชื่อภาพ ทุ่งพระจอม
โดย นายคมสันต์ นามบุญลือ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ไม่มีอีกแล้ว
โดย นายวิทวัส อัศวพันธุ์นิมิต นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 1
กล้อง Digital compact sony model DSC-S650
สถานที่ บริเวณก่อสร้างอาคารหอประชุมหลังใหม่ในปัจจุบัน
วันและเวลา 27/4/50 - 16.29 น.
แนวคิด : ภาพของความเขียวขวีที่ตัดกับความเจริญของถนนที่ตัดผ่านที่ไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน
ชื่อภาพ รวงข้าว
โดย นายคมสันต์ นามบุญลือ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ---
โดย นายวิทวัส อัศวพันธุ์นิมิต นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 1
กล้อง Digital compact sony model DSC-S650
สถานที่ ชั้นดาดฟ้าอาคารเจ้าคุณทหารฯ
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ศัตรูข้าว
โดย นายคมสันต์ นามบุญลือ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ---
โดย นายวิทวัส อัศวพันธุ์นิมิต นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 1
กล้อง Digital compact sony model DSC-S650
สถานที่ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.ชุติมา สวัสดีพุทรา สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ชมวิว
โดย นายจิระศักดิ์ เจ๊ะโซะ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ ตึกบุนนาค
วันและเวลา 6/2/2552 - 17:30 น.
แนวคิด:วิวสวย
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.ชุติมา สวัสดีพุทรา สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ตึกสูง
โดย นายจิระศักดิ์ เจ๊ะโซะ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ ตึกบุนนาค
วันและเวลา 6/2/2552 - 17:30 น.
แนวคิด: วิวสวย
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.ชุติมา สวัสดีพุทรา สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ พักเหนื่อย
โดย นายจิระศักดิ์ เจ๊ะโซะ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ ตึกบุนนาค
วันและเวลา 6/2/2552 - 17:30 น.
แนวคิด : วิวสวย
ชื่อภาพ ยกยอ
โดย นายประวิทย์ บ่อคำ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ดอกไม้ข้างสระ
โดย นายอานนท์ ศรีไชย สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ หลังตึกอธิการ
วันและเวลา 6/2/2552 - 17:30 น.
แนวคิด: ธรรมชาติสดชื่น
ชื่อภาพ รวงข้าวรวงทอง
โดย นายประวิทย์ บ่อคำ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ตึก.........ไม้
โดย นายอานนท์ ศรีไชย สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ หน้าตึกพระเทพฯ
วันและเวลา 6/2/2552 - 18:30 น.
แนวคิด : มีสไตล์ดี
ชื่อภาพ หนักรวง
โดย นายประวิทย์ บ่อคำ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ สลัว 
โดย นายอานนท์ ศรีไชย สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ ตึกพระเทพฯ
วันและเวลา 6/2/2552 - 18:30 น.
แนวคิด : มีสไตล์ดี
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.พัชรอร บุญเข็ม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ แตกต่าง
โดย นายวรงค์พล เกิดสาย สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ สนามกีฬา
วันและเวลา --
แนวคิด : ต้องมองมาข้างหลังบ้างในบางที
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.พัชรอร บุญเข็ม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ วิมานดิน
โดย นายวรงค์พล เกิดสาย สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D40
สถานที่ บริเวณข้างตึกพระเทพ
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.พัชรอร บุญเข็ม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ KMITL
โดย นายคมสันต์ นามบุญลือ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ IT มีปลูกข้าว
โดย นายยุทธศักดิ์ รินทะจะกะ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ตะวันลับฟ้า
โดย นายคมสันต์ นามบุญลือ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ เกษตรบนตึก
โดย นายยุทธศักดิ์ รินทะจะกะ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ หลบมุม
โดย นายคมสันต์ นามบุญลือ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ จับทำไม
โดย นายยุทธศักดิ์ รินทะจะกะ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ TREAN
โดย น.ส.จุฑาภรณ์ ช่วงสุวนิช สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ น้ำกับชีวิต
โดย น.ส.ธณัฐยา จันทรศรี สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ตู้แดง
โดย น.ส.จุฑาภรณ์ ช่วงสุวนิช สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ บ้านที่พักพิง
โดย น.ส.ธณัฐยา จันทรศรี สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ล่องลอย
โดย น.ส.จุฑาภรณ์ ช่วงสุวนิช สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ เรือโรงเรียน
โดย น.ส.ธณัฐยา จันทรศรี สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.ชุติมา สวัสดีพุทรา สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ คนแห่งท้องน้ำ
โดย น.ส.ธัญญารัตน์ ริมผดี สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.ชุติมา สวัสดีพุทรา สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ทำมาหากิน
โดย น.ส.ธัญญารัตน์ ริมผดี สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.ชุติมา สวัสดีพุทรา สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ระหว่างทางกลับบ้าน
โดย น.ส.ธัญญารัตน์ ริมผดี สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ หนาวกว่าปาย #1
โดย นายสุนทร จันทะเนตร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.
กล้อง Panasonic DMC-FX7
สถานที่ อุทยาน พระจอมเกล้า
วันและเวลา 22/11/2008
แนวคิด : ไอหมอกลงจัดที่ลาดกระบัง ทำให้นึกถึงความหนาวเหน็บที่ปาย...
ชื่อภาพ ห้อง LAB
โดย ---
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ หนาวกว่าปาย #2
โดย นายสุนทร จันทะเนตร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.
กล้อง Panasonic DMC-FX7
สถานที่ อุทยาน พระจอมเกล้า
วันและเวลา 22/11/2008
แนวคิด : ไอหมอกลงจัดที่ลาดกระบัง ทำให้นึกถึงความหนาวเหน็บที่ปาย...
ชื่อภาพ ไอทีกับนาข้าว
โดย ---
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ หนาวกว่าปาย #3
โดย นายสุนทร จันทะเนตร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.
กล้อง Panasonic DMC-FX7
สถานที่ อุทยาน พระจอมเกล้า
วันและเวลา 22/11/2008
แนวคิด : ไอหมอกลงจัดที่ลาดกระบัง ทำให้นึกถึงความหนาวเหน็บที่ปาย...
ชื่อภาพ ---
โดย นายธนิตย์ ชนะใจกานต์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ เกษตรฯยามเย็น
โดย นายปณิธาน ยอดทอง สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ---
โดย นายธนิตย์ ชนะใจกานต์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ เรารัก พระจอมเกล้า
โดย นายปณิธาน ยอดทอง สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ---
โดย นายธนิตย์ ชนะใจกานต์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ตะวันลับฟ้า
โดย นายประวิทย์ บ่อคำ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ทิ้งรอย
โดย นายประวิทย์ บ่อคำ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ไม่มีจุดหมาย
โดย นายประวิทย์ บ่อคำ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.พัชรอร บุญเข็ม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.พัชรอร บุญเข็ม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ---
โดย น.ส.พัชรอร บุญเข็ม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ เกษตรเจ้าคุณ
โดย นายยุทธศักดิ์ รินทะจะกะ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ทางแห่งการศึกษา
โดย นายยุทธศักดิ์ รินทะจะกะ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ มุมวิชาการ
โดย นายยุทธศักดิ์ รินทะจะกะ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ เฉลียงสวรรค์
โดย สืบสกุล ศิริโภคาพันธุ์ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 1
กล้อง Nikon D80 + 18-135
สถานที่ สนามกีฬา
วันและเวลา 16/12/51 - 18.30 น.
แนวคิด : เวลากลางวันอาจจะดูธรรมดา แต่พอตะวันตกดินทำให้ดูมีพลัง
ชื่อภาพ เบื้องหลัง
โดย สืบสกุล ศิริโภคาพันธุ์ สาขาพัฒนาการเกษตร เกษตร ปี 1
กล้อง Nikon D80 + 18-135
สถานที่ ข้างสระว่ายน้ำ สจล.
วันและเวลา 5/2/52 - 02.00 น.
แนวคิด : เป็นมุมที่บางคนอาจจะไม่เคยมาเห็น
ชื่อภาพ มุมโค้ง
โดย น.ส.ฐิติรัตน์ พิชัยชาญเลิศ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ---
โดย นายสุบรรณ ทีดี สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ หลัง ม.
โดย นายปณิธาน ยอดทอง สาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 1
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ อีกซีกด้าน
โดย น.ส.ธณัฐยา จันทรศรี สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ รวงผึ้ง
โดย นายเจตนิพัทธ์ ผลสินธุ์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ การรอคอย
โดย นายเจตนิพัทธ์ ผลสินธุ์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ มองให้สูงเข้าไว้
โดย นายเจตนิพัทธ์ ผลสินธุ์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ---
โดย นายธัชวีร์ บุญญารัตน์สถาพร
กล้อง Nikon D70s เลนส์ Tamron 18-200
สถานที่ สะพานลอยหน้าคณะวิทยาศาสตร์
วันและเวลา 19/1/2552
แนวคิด : ถ่ายกลางวันมันร้อนถ่ายกลางคืนสบายดีกว่า
ชื่อภาพ อีกมุมของหอใน
โดย นายธัชวีร์ บุญญารัตน์สถาพร
กล้อง Nikon D70s เลนส์ Tamron 18-200
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ มุมสูง
โดย น.ส.ปิยนุช ทับทอง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง compact SONY-W55
สถานที่ สนามกีฬ่าสถาบัน
วันและเวลา 16/1/2552 - 16:40 น.
แนวคิด : เป็นมุมที่มองเห็นตึกหลายๆตึกในสถาบัน
ชื่อภาพ น้ำขึ้นน้ำลง
โดย นายวิทูรย์ มีศรี สาขาพัฒนาการเกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Fujifilm Finepix s5600
สถานที่ ตึกพระเทพฯ 
วันและเวลา 1/1/2551 - 15:26 น.
แนวคิด : ไม้หนึ่งลำยังต่างปล้องน้ำสองบ่อย่อมต่างไหล
ชื่อภาพ สายหมอก
โดย นายวิทูรย์ มีศรี สาขาพัฒนาการเกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Fujifilm Finepix s5600
สถานที่ ตึกพระเทพฯ 
วันและเวลา 7/1/2552 - 7:30 น.
แนวคิด : อุปสรรคเหมือนสายหมอกยามเช้าไม่นานก็จางหาย
ชื่อภาพ ต้นบุญต้นแบบ
โดย นายวิทูรย์ มีศรี สาขาพัฒนาการเกษตร (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Fujifilm Finepix s5600
สถานที่ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
วันและเวลา 2/1/2551 - 16:06 น.
แนวคิด : บุญเป็นเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จในชีวิต
ชื่อภาพ ตึก...
โดย นายบัสรี สามี สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ หลังตึกพระเทพฯ
วันและเวลา 6/2/2552 - 18:30 น.
แนวคิด : สวย
ชื่อภาพ หน้าตึก
โดย นายศิริชัย ศรีวลีรัตน์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ หน้าตึกพระเทพฯ
วันและเวลา 6/2/2552 - 18:30 น.
แนวคิด : สูงสง่า
ชื่อภาพ สจล.
โดย นายศิริชัย ศรีวลีรัตน์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ หน้าตึก สจล.
วันและเวลา 6/2/2552 - 18:30 น.
แนวคิด : ยิ่งใหญ่
ชื่อภาพ ดอกฉลาด
โดย นายศิริชัย ศรีวลีรัตน์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ ตึกพระเทพฯ
วันและเวลา 6/2/2552 - 18:30 น.
แนวคิด : สวยงามแบบนี้ก็มี
ชื่อภาพ ไม้งาม
โดย นายจำลอง ไพเจริญ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ ข้างตึกเจ้าคุณ
วันและเวลา 6/2/2552 - 18:30 น.
แนวคิด : สวยงามตามธรรมชาติ
ชื่อภาพ ไม้สวย
โดย นายจำลอง ไพเจริญ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ หลังตึกเจ้าคุณ
วันและเวลา 6/2/2552 - 18:30 น.
แนวคิด : สวย คงทน สมเกษตร
ชื่อภาพ ---
โดย นายศิริชัย ศรีวลีรัตน์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง Casio รุ่น Exilim เลนส์ F=6.3 - 18.9 mm.
สถานที่ ข้างตึกพระเทพฯ
วันและเวลา 6/2/2552 - 18:30 น.
แนวคิด : สวย
ชื่อภาพ อีกมุมของห้องสมุดคณะ
โดย นายอภิสิทธิ์ จันทร์วิเศษ สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง sony 
สถานที่ ห้องสมุด
วันและเวลา 22/1/2552 - 18.17 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ มุมเสียว
โดย นายอภิสิทธิ์ จันทร์วิเศษ สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง nikon D40
สถานที่ ตึกเจ้าคุณ
วันและเวลา 31/1/2552 - 15.51 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ ผู้โอบอุมโลก
โดย นายอภิสิทธิ์ จันทร์วิเศษ สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง nikon D40
สถานที่ ตึกพระเทพ
วันและเวลา 1/2/2552 - 14.41 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ ความสวยที่ผ่านเลย
โดย นายพุฒิพงศ์ สิทธิ์น้อย สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง nikon D40
สถานที่ ตึกพระเทพ
วันและเวลา 1/2/2552 - 14.22 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ จับลาวไว้ให้มั่น
โดย นายพุฒิพงศ์ สิทธิ์น้อย สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง nikon D40
สถานที่ ตึกพระเทพ
วันและเวลา 1/2/2552 - 14.28 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ เคยคิดบ้างไหม
โดย นายพุฒิพงศ์ สิทธิ์น้อย สาขาพืชไร่ เกษตร ปี 4
กล้อง nikon D40
สถานที่ ตึกพระเทพ
วันและเวลา 1/2/2552 - 14.52 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ ความสวยฉบับพกพา
โดย น.ส.หยาดอรุณ บุญยืด สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง fuji
สถานที่ ตึกพระเทพ
วันและเวลา 25/1/2552 - 17.15 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ เตรียมตัวเคารพธงชาติ
โดย น.ส.หยาดอรุณ บุญยืด สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง fuji
สถานที่ ตึกพระเทพ
วันและเวลา 25/1/2552 - 17.29 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ เก้าอี้น้อยคอยรัก
โดย น.ส.หยาดอรุณ บุญยืด สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง fuji
สถานที่ ตึกพระเทพ
วันและเวลา 25/1/2552 - 17.35 น.
แนวคิด : มุมที่หลายๆ คนไม่สังเกต
ชื่อภาพ พระจันทร์เคียงชาติ 
โดย นางสาวตุลาพร สิรีสี สาขาพัฒนาการเเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90
สถานที่ ลานพระจอม
วันและเวลา 06/02/09 - 23.35
แนวคิด : การเงยหน้ามองมุมใหม่ ๆ ที่ไม่ค่อยมีใครมองยามค่ำคืน...
ชื่อภาพ จะรอเธอตรงนี้นะ(บัณทิตใหม่)
โดย นางสาวตุลาพร สิรีสี สาขาพัฒนาการเเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90
สถานที่ ลานพระจอม
วันและเวลา 06/02/09 - 23.25
แนวคิด : เป็นมุมที่ธรรมดา ๆ ยามค่ำคืน และไม่ค่อยมีผู้คนให้ความสนใจ...
ชื่อภาพ สุขภาพยามพักผ่อน
โดย นางสาวตุลาพร สิรีสี สาขาพัฒนาการเเกษตร เกษตร ปี 3
กล้อง Nikon D90
สถานที่ สนามกีฬา
วันและเวลา 06/02/09 - 22.55
แนวคิด : เป็นสถานที่ที่ผู้คนเอาไว้ใช้ออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่พอในช่วงเวลาค่ำคืนไม่มีผู้คนมาใช้บริการ เปรียบได้กับการพักผ่อนสุขภาพ..
ชื่อภาพ แตกกอ ไม่แตกแยก
โดย น.ส.ธัญญารัตน์ ริมผดี สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ร่มเงา สายลม แสงแดด
โดย น.ส.ธัญญารัตน์ ริมผดี สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ---
โดย นายธนิตย์ ชนะใจกานต์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ Hua Takae Station
โดย นส.ยุรนันท์ เรืองฤทธิ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Kodak EasyShare C613
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ที่นี่ที่ไหน
โดย นส.ยุรนันท์ เรืองฤทธิ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อุตฯ ปี 4
กล้อง Kodak EasyShare C613
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ---
โดย นายธนิตย์ ชนะใจกานต์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ ---
โดย นายธนิตย์ ชนะใจกานต์ สาขาพืชไร่ (ต่อเนื่อง) เกษตร ปี 2
กล้อง ---
สถานที่ ---
วันและเวลา ---
แนวคิด : ---
ชื่อภาพ กลวง
โดย น.ส.สุภาวดี ศรีไพร สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน เกษตร ปี 4
กล้อง --
สถานที่ --
วันและเวลา --
แนวคิด : --
ชื่อภาพ ยั่งยืน
โดย น.ส.กอปรกานต์ เทพสุภรณ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ วิศวะ ปี4
กล้อง NIKON D80 เลนส์ 18-55 mm.
สถานที่ สนามกีฬา สจล.
วันและเวลา 24/1/2552-17:53 น.
แนวคิด : ฟูมฟัก ดูแล แต่ 'ล้มตาย' เดียวดาย ถูกทอดทิ้ง แต่ 'ยั่งยืน'