Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1

ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังแถลงการณ์ความผิดปกติทางการเงิน สจล. ฉบับที่ 6

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 060/ส่วนสารนิเทศประชาสัมพันธ์...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

รับสมัคร น้อง ๆ ม.6 เข้าร่วมอบรม "การโปรแกรมหุ่นยนต์อีที ด้วยจาวาเบื้องต

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน หรือ เพิ่งสำเร็จการศึกษา) ร่วมอบรม "การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 712 จำนวน 1 อัตรา...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

รับสมัครอาจารย์ ป.เอก การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 อัตรา

ตามเอกสารแนบ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

รับสมัครอาจารย์ ป.เอก สถาปัตยกรรม 1 อัตรา

ตามเอกสารแนบ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมหยั่งเสียงเพื่อสรรหาอธิการบดี ในวันศุกร

ตามที่สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดให้มีการหยั่งเสียงเพื่อสรรหาอธิการบดี นั้น ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักง...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขอเชิญร่วมอบรม “ทิศทางการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศในสถาบัน”

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของสถาบั...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
วิสัยทัศน์การบริหารสถาบัน
Content
Training Center
NewStudent Contact Online Service
Scholarship Chumporn Campus Contact